02/02/2021
146
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 2_Bài 1
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN

 

BÀI I

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

 

I. Phân Định Thiêng Liêng

Xét gẫm, là thực hành việc phân định thiêng liêng (về) giờ cầu nguyện, để nhận ra tác động của thần lành thần dữ, nhận ra tiếng Chúa mời gọi và thực thi thánh ý Ngài.

Hồi tâm xét mình, là thực hành việc phân định thiêng liêng (về) ngày sống, để nhận biết mình đã làm theo ý Thiên Chúa chưa, và nhận ra điều Thiên Chúa mời gọi mình trong cuộc sống. Việc hồi tâm xét mình rất quan trọng đối với thánh Inhã.

Xin giới thiệu với các bạn Các Bước Gợi Ý Giúp Hồi Tâm Xét Mình …. (tập tin hình và giải thích).

Cũng giới thiệu việc Dâng Ngày (giới thiệu tập tin hình Dâng Ngày và giải thích).

Xin các bạn làm Dâng ngày khi vừa thức dậy, và làm HTXM trước khi đi ngủ.

II. Bản Văn Kinh Thánh. Sáng thế (St 1:26-28)

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Mt 25:14-30

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

III. Gợi Ý Cầu Nguyện

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG  (St 1:26-31; Mt 25:14-30)

Bước 1: Chọn chỗ cầu nguyện. Tới đó, ý thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình đang hiện diện trước thánh nhan Chúa. Kính cẩn chào Chúa. (LT 75)

Có thể đọc chậm chậm, hay nhớ lại những câu Kinh Thánh sau:

* “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

* “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16). “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần đang ngự trong lòng anh em” (1Cor 3:16-17).

* “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha thầy sẽ yêu thương người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14:23).

Bước 2: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để giúp ý hướng tư tưởng hành vi hoạt động của mình đều nhắm làm vinh danh Chúa hơn. (LT 46)

Cũng có thể dùng lời nguyện xin khác: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh cho mình để Ngài

* thanh tẩy tâm hồn mình, thánh hóa mình, tha thứ tội lỗi cho minh, giao hòa mình với Thiên Chúa, giúp mình là thánh.

* giúp mình khao khát Thiên Chúa;

* giúp mình chọn Thiên Chúa trên tất cả; cụ thể, giúp mình gạt bỏ mọi vướng bận, mọi chia trí trong giờ cầu nguyện;

* giúp mình cầu nguyện, giúp mình cầu nguyện sốt sắng….

Bước 3: Hội nhập khung cảnh (LT 47)

Hình dung một điêu khắc gia đang tạc một bức tượng để đời. Ông ta để hết tâm trí sức lực vào việc hình thành tác phẩm tuyệt vời của ông ta. Thiên Chúa chính là vị điêu khắc gia đang hình thành mỗi người chúng ta là kiệt tác của Thiên Chúa.

Bước 4: Ơn xin (LT 48)

Xin cho mình biết và cảm nghiệm mình quan trọng như thế nào đối với Thiên Chúa. Xin cho mình quảng đại để Thiên Chúa làm mình trở thành tuyệt vời như Thiên Chúa mong muốn, đừng chống lại thánh ý Ngài, đừng hủy hoại mình làm mình thành tác phẩm xấu xí tồi tệ không như Thiên Chúa muốn. Xin cho mình biết phát triển tài năng Thiên Chúa ban cho mình, để trở nên người tuyệt vời.

Bước 5: Điểm Gợi Ý (LT 50)

a. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1:26-28)

Thiên Chúa vô hình, không có thân xác như chúng ta, vậy hình ảnh của Thiên Chúa là gì?

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, là Thiên Chúa tạo dựng con người biết yêu thương như Thiên Chúa. Thiên Chúa là vua. Vua là người chiến thắng, tự do. Thua là nô lệ. Thiên Chúa tạo dựng con người để làm vua, để thắng vượt chính mình, không làm nô lệ của thân xác hay bản năng. Tôi đã sống ơn gọi làm người thế nào? Tôi tự do, là người chiến thắng hay nô lệ cho bản năng và thân xác tôi?

b. Phát triển tài năng Chúa ban

* Đâu là những tài năng Thiên Chúa ban cho tôi?

Cố gắng nhận ra tài năng Chúa ban cho mình. Thông minh, học giỏi, hát hay, khéo chân khéo tay, đẹp, mạnh khỏe, nhanh nhậy, phán đoán chính xác, lời nói nhỏ nhẹ, tài ăn nói, v.v.

Không nhận ra tài năng Chúa ban, cũng là vô ơn!

* Tài năng Chúa ban cho tôi hiện phát triển như thế nào?

Tôi đã dùng những tài năng Chúa ban như thế nào?

Tôi đã dùng nó để phục vụ tha nhân, hay phục vụ tôi?

Hay tôi đã chôn nó?

c. Triển nở và hạnh phúc khi dùng tài năng Chúa ban để phục vụ

Tài năng Chúa ban không phải chỉ để phục vụ tôi, nhưng còn để phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đoàn. Nếu tôi dùng nó, nó sẽ phát triển; nếu tôi chôn nó, không dùng đến, nó sẽ èo uột và khô chết.

Tôi có thể làm gì để phục vụ tha nhân với tài năng Chúa ban cho tôi? Nếu tôi phát triển tài năng Chúa ban, tôi sẽ thành người tuyệt vời.

Thánh Giuse đã dùng tài năng Chúa ban để phục vụ Đức Giêsu và Đức Maria, và thánh nhân đã thành người tuyệt vời. Tài năng Chúa ban cho thánh Giuse và ban cho tôi? ai nhiều hơn? Ai làm vinh danh Chúa hơn?

Bước 6: Tâm sự (LT 53-54)

Tâm sư với Chúa. Xin cho mình để Chúa làm nơi mình những gì Chúa muốn. Xin cho mình biết làm việc, biết làm việc phục vụ anh chị em, bằng những tài năng Chúa ban, để Thiên Chúa được vinh danh hơn.

IV. Gợi Ý Giúp Xét Gẫm

* Tôi được những ơn gì trong giờ cầu nguyện vừa qua?

* Điều gì cản trở tôi cầu nguyện?

Tôi bị chia trí? Chia trí về điều gì? Nó phản ánh gì về con người của tôi? Thiên Chúa mời gọi tôi điều gì qua những chia trí đó? Thân thưa nói chuyện với Chúa về những ơn mình nhận được, về những cản trở mình cầu nguyện, và về tình trạng tâm hồn mình.

Lm Giuse Phạm Thanh Liêm SJ