05/01/2021
165
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 1_Bài 1
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 01-2021

DÀNH CHO GIÁO DÂN

Uỷ ban giáo Dân trực thuộc HĐGMVN biên soạn

 

BÀI I

PHẦN TU ĐỨC DÀNH CHO GIÁO DÂN

 

I. Bản văn KINH THÁNH DÙNG ĐỂ CẦU NGUYỆN

Ga 17: 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.

Ga 20: 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

II. Gợi ý cầu nguyện

ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG

(Ga 17:18; 20:19-21)

Bước 1: Chọn chỗ cầu nguyện. Tới đó, ý thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình đang hiện diện trước thánh nhan Chúa. Kính cẩn chào Chúa. (LT 75)

Có thể đọc chậm chậm, hay nhớ lại những câu Kinh Thánh sau:

* “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

“Nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18:20).

* “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16).

“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần đang ngự trong lòng anh em” (1Cor 3:16-17).

* “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha thầy sẽ yêu thương người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14:23).

Bước 2: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để Ngài giúp ý hướng tư tưởng hành vi hoạt động của mình đều nhắm làm vinh danh Chúa hơn. (LT 46)

Cũng có thể dùng lời nguyện xin khác: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh cho mình để Ngài

* thanh tẩy tâm hồn mình, thánh hóa mình, tha thứ tội lỗi cho minh, giao hòa mình với Thiên Chúa, giúp mình nên thánh.

* giúp mình khao khát Thiên Chúa;

* giúp mình chọn Thiên Chúa trên tất cả; cụ thể, giúp mình gạt bỏ mọi vướng bận, mọi chia trí trong giờ cầu nguyện;

* giúp mình cầu nguyện, giúp mình cầu nguyện sốt sắng….

Bước 3: Hội nhập khung cảnh (LT 47)

Những nơi và những con đường tại đất nước Do Thái nối từ làng này qua làng kia, những con đường ven biển hồ, trên đó đức Giêsu đã rong ruổi rao giảng Nước Thiên Chúa.

Bước 4: Ơn xin (LT 48)

Khao khát và sống như Thiên Chúa mong muốn về mình: bình an, tươi vui, triển nở, hạnh phúc.

Mong ước giúp anh chị em xung quanh mình cũng được như vậy.

Bước 5: Điểm Gợi Ý (LT 50)

1. Sứ mạng của Đức Giêsu

Sứ mạng của đức Giêsu, của Ngôi Lời nhập thể là gì?

Sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể là chuộc tội, là cứu độ, là giải phóng con người khỏi nô lệ tạo vật (dù là qủy dữ hay đam mê của xác thịt mình). Câu trả lời này hoàn toàn đúng, nhưng người ta cũng có thể nói: sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể là làm chứng cho tình yêu.

Chúa cứu độ để tôi sống hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau và ngay cả ở đời này.

i. Chúa mong ước tôi sống bình an

Chúa Giêsu Phục Sinh chúc bình an cho các tông đồ khi Ngài hiện ra cho các ông: “bình an cho anh em” (Ga 20:19).

Chúa dạy các tông đồ đi rao giảng chúc bình an cho nhà mà các ngài vào (Mt 10:12): 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.

Bình an là một ơn. Thiên Chúa là nguồn bình an (Rm 15:33.13):

33 Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. A-men.

13 Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.

Tôi được bình an khi được giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em. Thiên Chúa yêu thương tôi vô cùng, Ngài tha thứ tội lỗi cho tôi. Xin Chúa cho con biết và cảm nghiệm Chúa yêu con vô cùng.

ii. Chúa mời gọi tôi tươi vui

Thánh Phaolô viết: “vui lên anh em. Tôi nhắc lại lần nữa: anh em hãy vui lên” (Pl 4:4);

Tôi tươi vui khi nhận biết mình được yêu. Xin cho tôi luôn ý thức và cảm nghiệm Thiên Chúa yêu thương tôi vô cùng.

Chúa Giê-su yêu tôi: Ga 13:1-2; 15:8-9.13; Mt 28:20

Chúa Cha yêu tôi: Ga 17:23; 3:16; 14:23

Chúa Thánh Thần yêu tôi: Ga 14:16; 1Cor 3:16-17; Ga 14:26

iii. Chúa đến để tôi sống triển nở và phát triển tối đa tài năng Chúa ban

Chúa nói: “Ta tới để chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10).

Tôi triển nở hạnh phúc khi làm cho những nén bạc tài năng Chúa ban sinh lợi. Điều này có được khi tôi động lòng thương giúp đỡ những người cần đến tôi. Nếu tôi không tận dụng nén bạc tài năng Chúa ban để phục vụ tha nhân, tôi sẽ bị kết án (Mt 25:14-30).

Tôi phải cố gắng mỗi ngày sống bình an, tươi vui, triển nở,
và hạnh phúc như Thiên Chúa muốn
2. Cách thế Đức Giêsu thực hiện sứ mạng

Sứ mạng của Đức Giêsu là làm sao để con người biết Thiên Chúa yêu thương họ, và rung động trước tình yêu của Thiên Chúa, để rồi họ đáp trả.

Tội là không tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình, là tin vào qủy dữ hơn tin vào Thiên Chúa, là không trông cậy vào Thiên Chúa nữa. Nhưng nếu con người rung động trước tình yêu Thiên Chúa, và sẵn sàng phó thác đời sống mình cho Thiên Chúa để tùy Thiên Chúa muốn làm gì tùy Ngài, thì con người sẽ bình an và hạnh phúc thực sự.

Làm sao để con người tin nhận và đáp trả tình yêu của Thiên Chúa đối với mình, đó là sứ mạng của Ngôi Lời Nhập Thể, của đức Giêsu.

Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người để thực hiện sứ mạng Cha trao phó.

Nhập thể, thành xác phàm, nghĩa là phải đói phải khát, có thể bị xỉ nhục khinh chê, và có thể bị giết. Ngôi Lời Thiên Chúa đã chấp nhận cái cùng cực của kiếp người để thực hiện sứ mạng được trao phó:

* chấp nhận nhập thể và ở trong cung lòng một người nữ (Gl 4:4-6);

* chấp nhận mình có một người cha người mẹ ở giai cấp thường dân như mọi người khác;

* sinh ra trong chuồng súc vật;

* sống như một người nghèo và bình thường ở Nadarét;

* hành nghề thợ mộc, một nghề thường như bao nghề khác;

* đi rao giảng trong khó nghèo (Lc 21:37);

* chết ô nhục và đau đớn trên thập giá.

Đức Giêsu đã yêu thương con người đến chết vì con người (Ga 15:13), đến ban thịt máu Ngài làm của ăn của uống cho con người (Mc 14:22-25). Đức Giêsu đã làm mọi sự để con người nhận biết Ngài yêu mến họ và Thiên Chúa cũng yêu mến họ. Ngài mong ước con người đáp trả tình yêu của Ngài và cũng là tình yêu của Thiên Chúa (Ga 15:9;17:23).

Đức Giêsu đã mặc khải cho con người biết Ngài là Thiên Chúa dù vì mặc khải đó Ngài phải chết. Sở dĩ Ngài phải làm vậy, vì nếu con người biết Ngài là Thiên Chúa, thì con người cũng biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng.

Để con người biết Thiên Chúa yêu thương họ, đức Giêsu đã phải chết. Ngài chết để làm chứng cho tình yêu.

3. Sứ mạng của chúng ta

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21).

Cùng một sứ mạng Thiên Chúa Cha đã trao cho đức Giêsu, đức Giêsu cũng trao cho các tông đồ và qua các tông đồ Ngài trao cho chúng ta; cùng một cách thế đức Giêsu thực hiện sứ mạng, thì chúng ta cũng thực hiện sứ mạng đó.

Làm sao chúng ta có thể làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ, nếu chính chúng ta không hoặc chưa cảm được tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta?

Làm sao chúng ta có thể làm cho con người tin và cảm nghiệm Thiên Chúa yêu thương họ, nếu chính chúng ta không yêu thương họ?

Con đường diễn tả tình yêu, là con đường thập giá. Chính khi mình phải gian nan để yêu thương người ta, người ta mới dễ nhận ra tình yêu của mình đối với họ; và khi họ nhận ra mình yêu thương họ, họ dễ tin vào lời mình nói với họ hơn, và họ dễ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ hơn.

Bước 6: Tâm sự (LT 53-54)

Xin Chúa giúp mình được sống bình an tươi vui triển nở hạnh phúc như Thiên Chúa muốn về tôi. Xin cho mình, với ơn của Chúa Thánh Thần,

* nhận biết Thiên Chúa yêu thương tôi vô cùng (Ga 15:9; 17:23; 14:16),

* yêu thương nhau như Chúa yêu tôi (Ga 13:34-35);

và sống tám mối phúc như Chúa Giêsu đã sống.

III. Gợi ý giúp xét gẫm

i. Tôi được những ơn gì trong giờ cầu nguyện vừa qua?

ii. Điều gì cản trở tôi cầu nguyện?

Tôi bị chia trí? Chia trí về điều gì? Nó phản ánh gì về con người của tôi? Thiên Chúa mời gọi tôi điều gì qua những chia trí đó?

iii. Thân thưa nói chuyện với Chúa về những ơn mình nhận được, về những cản trở mình cầu nguyện, và về tình trạng tâm hồn mình.