13/12/2021
263
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 12_Bài 2
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 12-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN 

BÀI II - TU ĐỨC

CHÚNG TA ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG

THIÊN CHÚA ĐI TÌM CON NGƯỜI

 

Mở đầu.

Kết thúc loạt bài huấn luyện nhân bản trong năm 2021 này, chúng ta hãy nhớ lại các hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi đã thực hiện cho loài người, cho mỗi người, để nhìn ra Tình Yêu lớn lao chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, mà dâng lời ngợi khen, cảm tạ và đáp lại bằng cách sốt sắng phụng thờ Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em.

Gợi ý trao đổi trong nhóm.

1. Anh Chị cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương trong những việc nào? Hãy kể ra.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, Anh Chị nói gì với Chúa, để ngợi khen, cảm tạ; và đã nói gì với người nhà, bạn bè, những người khác về Thiên Chúa của mình ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. THIÊN CHÚA CHA SÁNG TẠO LOÀI NGƯỜI

Tình yêu Sáng Thế

 

1.1 Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài, để sống và yêu.

 

* Trang đầu tiên trong Kinh Thánh viết:

"26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."

Sáng Thế 1,26-28; xem thêm 2,4b-16.18-25)

 

* Ôn tập

 Nhớ lại 7 yêu tố cấu thành con người.

"Con người có: Thân Xác - Trái Tim – Trí Khôn -Tâm Hồn;

và sống trên Trái Đất - trong Cộng Đoàn và trong Lịch Sử

1.2 Khi con người phạm tội, Thiên Chúa đi tìm con người

 

* Thiên Chúa đã tìm đến ông 'Ađam khi ông và bà Evà trốn trong bụi gai vì đã ăn trái cấm. "Adam, người ở đâu?" (Sáng thế 3,8-9).

 

* Thiên Chúa đã sai ông Môsê đi giải thoát dân Do thái khỏi đất nô lệ Ai Cập, để đưa họ về Đất Canaan, như đã hứa với Tổ phụ Abraham (x. Xuất hành 3,1-10).

 

* Khi dân Do thái chạy theo tà thần và ngẫu tượng, quay lưng với Thiên Chúa, thì Ngài sai các Thủ lãnh (xem Thủ lãnh 3, 16-18) và các ngôn sứ như Isaia, Giê rêmia (Is 8-10; Giêrêmia 1,4-10)

 

1.3 Thiên Chúa cam kết không bao giờ bỏ rơi loài người. Ngài lập giao ước với họ.

 

* Giao ước với ông Nôê sau lụt Hồng thủy (xem Sáng thế 9,8-17); với Tổ phụ Abraham (xem Sáng thế 15,17-18).

 

* Giao ước với Dân Do Thái ở núi Xinai. (Xuất hành 19,1-8)

 

* Thiên Chúa hứa lập một Giao Ước Mới. (Giêrêmia 31,31-34)

 

2. CHÚA GIÊSU KITÔ - CHÚA CON - ĐẾN CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI.

 

"Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử" (Galat 4,4-5).

 

2.1 Để thực hiện Lời Hứa, Thiên Chúa đã sai Con Một vào trong thế giới.

" Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Gioan 3,16).

 

2.2 "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Gioan 15,13)

 

* Để cứu độ loài người, Con Thiên Chúa "đã mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự." (Philíphê 2,6-8).

 

* Ngài chọn sinh ra và sống trong một gia đình, Thánh Gia Nadarét, cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse, thuộc dân tộc Itraen, trong một lịch sử, dưới thời quan Philatô, người Rôma cai trị đất Do Thái.

 

* Như vậy, Ngài cho thấy gia đình là trung tâm kế hoạch của Thiên Chúa đối với vận mệnh của nhân loại và thế giới

 

2.3 Ôn tập: Gia đình trong Kế hoạch của Thiên Chúa là:

Tổ ấm yêu thương; Chiếc nôi Sự Sống; Cộng đồng NhânVị ;Trường học Làm Người; Ngôi nhà Cầu Nguyện; Tế bào Xã Hội; Thợ xây Nước Trời.

 

3. CHÚA THÁNH THẦN, NGÔI BA, ĐẾN THÁNH HÓA CON NGƯỜI.

Tình Yêu Thánh Hóa và Canh Tân Trái Đất

3.1 Ngày lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con phái đến trên Hội Thánh, để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.

* "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em… Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,19-22) xem Cv 2)

* "Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mátthêu 28,19).

3.2 Chúa Thánh Thần là "Đấng ban Sự Sống"(xem Kinh Tin Kính).

* Ngài đến ban Tình Yêu của Thiên Chúa để thánh hóa chúng ta,

"Thiên Chúa đã đổ tình của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta" (Rôma 5,5).

* Thánh Thần "Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Thật, sẽ dạy anh em mọi sự và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em" (Gioan 14,26;15,26).

* Người tin vào Đức Kitô Giêsu và hoán cải chịu Phép Rửa, nhận "được ơn tha tội vàđược ân huệ là Thánh Thần". (xem Công vụ 2,38-39)

3.3 Thánh Thần đưa các tìn hữu đến gặp Chúa Giêsu trong Hội Thánh .

* Nhờ việc loan báo Tin Mừng của các tông đồ, cử hành các bí tích, sống hiệp thông trong cộng đoàn và phục vụ. Đó là nếp sống mới của những người đã được thánh tẩy (xem Công vụ tông đồ 2,38-42).

* Các Kitô hữu sống theo Thần Khí. ĐượcThần Khí hướng dẫn, họ không sống theo xác thịt, nhưng nhận được hoa quả của Thần Khí". (Galát 5,16.18-25)

Ôn tập. 7 Hồng ân cứu độ

Thánh Tẩy tái sinh; Thánh Kinh dạy dỗ;Thánh Thể nuôi sống; Nấp bóng Thánh Thần; noi gương Thánh Mẫu; Thánh Giá đi đầu; Hiệp Thông Hội Thánh.

KẾT

Được Tình Yêu Ba Ngôi ban sự sống và cứu sống, chúng ta hãy sống như những người con của Thiên Chúa, và anh chị em con một Cha trên trời.

Chúng ta đón nhận sự sống và đáp lại tìn yêu Thiên Chúa ban cho bằng cách nào?

"Lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Lấy mạng sống đáp đền mạng sống" (CP Anrê Phú Yên)

* Hãy yêu mến Thiên Chúa, phụng thờ Ngài bằng ngợi khen cảm tạ.(Do thái 13,15)

* Hãy yêu thương sự sống của mình, quí trọng và chăm sóc bản thân.

* Hãy yêu thương anh chị em, bằng phục vụ như Chúa Giêsu đã yêu mình.(Ga 13,15)

Tin Vui