02/10/2021
193
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 10_Bài 1
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 10-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN 

BÀI I – LINH ĐẠO

YÊU THƯƠNG GIÚP ĐỠ

 

I. KINH THÁNH

Mt 25: 31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

II. GỢI Ý CẦU NGUYỆN

KHÔNG YÊU THƯƠNG LÀ TỘI

(Mt 25:31-46)

Bước 1: Chọn chỗ cầu nguyện. Tới đó, ý thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình đang hiện diện trước thánh nhan Chúa. Kính cẩn chào Chúa. (LT 75)

Có thể đọc chậm chậm, hay nhớ lại những câu Kinh Thánh sau:

* “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).“Nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18:20).

* “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16). “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần đang ngự trong lòng anh em” (1Cor 3:16-17).

* “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha thầy sẽ yêu thương người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14:23).

Bước 2: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để Ngài giúp ý hướng tư tưởng hành vi hoạt động của mình đều nhắm phụng sự và làm vinh danh Chúa hơn. (LT 46)

Cũng có thể dùng lời nguyện xin khác: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh cho con để Ngài

* thanh tẩy tâm hồn con, thánh hóa con, tha thứ tội lỗi cho con, giao hòa con với Thiên Chúa, giúp con nên thánh.

* giúp con khao khát Thiên Chúa;

* giúp con chọn Thiên Chúa trên tất cả; cụ thể, giúp con gạt bỏ mọi vướng bận, mọi chia trí trong giờ cầu nguyện;

* giúp con cầu nguyện, giúp con cầu nguyện sốt sắng…

Bước 3: Hội nhập khung cảnh (LT 47)

Như thể hiện diện trong ngày Chúa quang lâm cùng các thiên thần, thấy Chúa phân tách kẻ dữ người lành như thể người ta phân tách dê khỏi chiên.

Bước 4: Ơn xin (LT 48)

Khiêm tốn nhận thực rằng mình là tội nhân, đã không sống yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ như Thiên Chúa như Thiên Chúa muốn. Xin cho mình lòng thống hối, khao khát bắt đầu một đời sống mới, sống như Thiên Chúa muốn, sống như những người con giống Cha của mình là Thiên Chúa.

Bước 5: Điểm Gợi Ý (LT 50)

1. Thiên Chúa là Tình Yêu

Thánh Gioan tông đồ diễn tả “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4:8.16). Thiên Chúa là Đấng chỉ biết yêu, hay đúng hơn: Ngài làm tất cả vì tình yêu. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người, Ngài muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý (1Tm 2:4). Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được hạnh phúc, ở đời sau và ngay cả ở đời này nữa.

Vậy giải thích làm sao “Thiên Chúa là tình yêu”, khi Ngài tạo hỏa ngục để phạt các thần dữ và con người không phục tùng Người?Không loại trừ hỏa ngục là nơi để các thần dữ và bè lũ của nó phải đau khổ ở trong đó; nhưng nếu chỉ hiểu hỏa ngục là một ngục đầy lửa để phạt các thiên thần dữ, thì hiểu làm sao khi “...đối thủ của anh em là ma qủy như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai” (1Pr 5:8). Nếu ma qủy là thiêng liêng, thì lửa hữu hình đâu có tác động gì? Hơn nữa, nếu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thì trong hỏa ngục Thiên Chúa cũng hiện diện, phải chăng hỏa ngục cũng đốt Thiên Chúa?Hỏa ngục còn được hiểu như một tình trạng đau khổ bất hạnh cho một ngôi vị, dù đó là thiên thần hay con người chống đối Thiên Chúa hay phủ nhận tình yêu của Ngài. Cũng tương tự hai người thù ghét nhau thì bất hạnh và đau khổ khi ở gần nhau, những người thù ghét Thiên Chúa cảm thấy đau khổ bất hạnh vì Thiên Chúa luôn luôn hiện diện ở khắp nơi. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục để phạt các thiên thần dữ và con người phản bội, chính họ tạo ra hỏa ngục cho chính họ.

2. Đức Giêsu đồng hóa mình với những người khốn cùng, nghèo hèn nhất

Khi Phaolô trên đường đi Đama tìm bắt các kitô-hữu để đem về Giêrusalem, dọc đường ông bị té ngựa, và có tiếng từ trời “Sa-ul, Sa-ul, sao ngươi bắt bớ Ta?”; Sa-ul hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là ai?”; Tiếng đáp rằng: “Ta là Giêsu, ngươi đang tìm bắt...” (Cv 9:5). Phaolô lúc đó đâu có tìm bắt đức Giêsu, ông đang tìm bắt các kitô-hữu, tức những người tin vào đức Giêsu thôi; nhưng ở câu trả lời, đức Giêsu đã đồng hóa mình với các kitô-hữu đang bị bắt bớ.

Còn trong trình thuật của Mt 25:31-46 này, đức Giêsu đồng hóa mình với những kẻ khốn nạn nghèo hèn nhất, những người cần chúng ta giúp đỡ nhất (Mt 25:40.45). Ai làm cho một trong những kẻ nghèo hèn này, là làm cho chính Chúa Giêsu.

3. Tiêu chuẩn Thiên Chúa phán xét trong ngày Ngài quang lâm: yêu thương

Thiên Chúa không phán xét dựa vào công việc người đó làm, hay chức vụ người đó giữ, hay nơi chốn người đó ở, hay địa vị người đó có; nhưng Ngài phán xét con người dựa vào lòng yêu thương người đó có đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Thiên Chúa phán xét, xem tôi có yêu thương tha nhân, những người khốn cùng cần đến sự giúp đỡ của tôi không?

Những người cần đến tôi là ai?

- Trong dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, là kẻ bị đánh nằm dọc đường;

- Trong cộng đoàn của tôi, là những người cảm thấy bị cô độc bỏ rơi, là những người có ác cảm với tôi mà họ không vượt thắng được chính họ, là những người đang bị khủng hoảng;

- Trong môi trường của tôi, là những kẻ cần tới sự giúp đỡ của tôi để phát triển, để trưởng thành hơn, để hạnh phúc hơn.

Đức Giêsu, trong buổi tối cuối cùng, Ngài đã nói: “các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13:34), “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13:35). Mười giới răn của Thiên Chúa tóm lại trong hai điều “trước kính mến Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu anh em như mình ta vậy”, nói tóm lại, mười giới răn của Thiên Chúa cũng chỉ tóm lại trong một giới răn yêu thương mà thôi.

Ai yêu thương thì nên giống Thiên Chúa, ai thù ghét anh em thì nên giống ma qủy. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng chỉ biết yêu thương; và ai yêu thương, thì là con cái Thiên Chúa, vì họ giống Thiên Chúa. Ai nói mình yêu Thiên Chúa, mà ghét anh em mình, thì đó là kẻ nói dối (1Ga 4:20).

Bước 6: Tâm sự (LT 53-54)

Xin Chúa cho mình nhận ra con người thực của mình, đã bao phen hành xử không giống Thiên Chúa là Cha của mình. Xin cho mình lòng ăn năn thống hối thật, để từ đây mình yêu Thiên Chúa hơn và yêu anh em hơn, để mình được giống Thiên Chúa hơn và hạnh phúc hơn.

III. PHÂN ĐỊNH THIÊNG LIÊNG

Nếu tôi hay bị chia trí về điều gì lúc cầu nguyện thì khi ý thức tôi bỏ nó qua một bên; nhưng khi cầu nguyện xong thì hãy hỏi mình xem tại sao tôi lại bị chia trí về điều đó. Điều đó cho thấy con người của mình như thế nào? Chúa mời gọi mình điều gì? Xin Chúa giúp mình thực hiện điều Chúa mời gọi mà mình vừa nhận ra.

i. Tôi được những ơn gì trong giờ cầu nguyện vừa qua? Nhớ lại và tạ ơn Chúa.

ii. Điều gì cản trở tôi cầu nguyện?

Tôi bị chia trí? Chia trí về điều gì? Nó phản ánh gì về con người của tôi? Thiên Chúa mời gọi tôi điều gì qua những chia trí đó?

iii. Thân thưa nói chuyện với Chúa về những ơn mình nhận được, về những cản trở mình cầu nguyện, và về tình trạng tâm hồn mình.

 

Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ