08/10/2021
937
Sách Nói Công Giáo: Đạo yêu thương, Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

 

 


 

Sách Nói Công Giáo: Đạo yêu thương

Tác giả: Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường