18/04/2020
619
Cùng Tweet Với Chúa 7_Chúa Giêsu, Các Tông Đồ Và Đức Giáo Hoàng


  

Chúa Giêsu, Các Tông Đồ Và Đức Giáo Hoàng

 

1. Các tông đồ là ai? Ai là người kế nhiệm các ngài?

Trong suốt cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, Người đã chọn mười hai tông đồ, những người được Chúa Giêsu sai đi vào thế gian để giúp đỡ mọi người và để loan báo sứ điệp (Tin Mừng) của Chúa Giêsu cho họ. Thực ra, từ “tông đồ” nghĩa là “người được sai đi”.

Sau khi Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, các tông đồ đã tiếp tục công việc của mình. Các ngài trao lại sứ mạng đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu cho những người kế nhiệm, những người chúng ta gọi là giám mục. Ngày nay, giám mục là người kế nhiệm các tông đồ, qua những bậc tiền nhiệm.

Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ để dẫn dắt Giáo hội, để thi hành các bí tích và rao giảng Tin Mừng. Kế vị các tông đồ là các giám mục.

 

2. Chúa Giêsu có kì thị phụ nữ không?

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Người được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, và sau khi phục sinh, Người hiện ra trước tiên với những người nữ môn đệ. Trong sự tôn trọng và cởi mở với phụ nữ, Người đã phần nào xem nhẹ những tiêu chuẩn của xã hội đương thời, lúc Người còn tại thế.

Đối với Chúa Giêsu và với Giáo hội, người nam và người nữ có giá trị ngang nhau. Một mặt, rõ ràng là họ không giống nhau. Mỗi phái tính đảm nhận những vai trò khác nhau từ Thiên Chúa. Thật tuyệt vời khi thấy người nam và người nữ cùng hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, có một nguyên tắc quan trọng cần phải nhấn mạnh: họ luôn luôn bình đẳng với nhau.

Chúa Giêsu coi trọng phụ nữ. Người nữ và người nam bình đẳng với nhau trước mặt Thiên Chúa, Đấng kêu gọi họ theo những cách khác nhau nhưng bổ sung cho ơn gọi của nhau.

 

3. Đức Giáo hoàng có phải là người kế vị thánh Phêrô không?

Chúa Giêsu đã bổ nhiệm người ngư phủ Simon Phêrô như vị lãnh đạo mười hai tông đồ. Phêrô là biệt danh: tiếng Hi Lạp nghĩa là đá tảng. Chúa Giêsu nói Người sẽ xây Hội Thánh của Người trên “đá”, như thánh Phêrô được mời gọi (Mt 16,18-19).

Thánh Phêrô và những người kế vị gánh vác trọng trách dẫn dắt cộng đoàn Giáo hội. Vai trò lãnh đạo chính thức của thánh Phêrô luôn được chuyển giao từ vị Giáo hoàng này sang vị Giáo hoàng khác. Điều này có nghĩa là Đức Giáo hoàng đương nhiệm của chúng ta cũng là người kế vị thánh Phêrô tông đồ.

Chúa Giêsu đã chọn thánh Phêrô làm người lãnh đạo tông đồ đoàn và Giáo hội. Vai trò của thánh Phêrô được chuyển giao cho người kế vị là Đức Giáo hoàng.

 Nhóm dịch Gioan XXIII

Nguồn: tweetingwithgod.com/en/tweets