23/03/2020
484
Cùng Tweet Với Chúa 6_Nguồn Gốc Của Giáo Hội


 
 

Nguồn Gốc Của Giáo Hội

 

1. Nguồn gốc của Giáo hội là gì? Giáo hội khởi đầu như thế nào?

Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ đầu tiên và đã thiết lập Giáo hội. Các giám mục và Đức Giáo hoàng hiện nay là những người kế vị các tông đồ. Ngay từ ban đầu, các tông đồ đã ủy thác nhiệm vụ cho các giám mục. Giáo hội được tạo nên bởi các giám mục và tất cả các tín hữu khác.

Trong cộng đoàn Giáo hội, chúng ta học cách sống chung và cầu nguyện cùng nhau. Khi sống như thế, chúng ta đang chuẩn bị để sống với Thiên Chúa nơi thiên đàng. Nhờ việc loan báo Tin Mừng, những người khác có được cơ hội để gia nhập vào cộng đoàn này, và nhờ đó họ đến gần Chúa hơn.

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội để quy tụ mọi người trên khắp thế giới đến với Người, và qua Người đến với Chúa Cha. Giáo hội bắt đầu trước cả khi tạo dựng.

 

2. Trong một Giáo hội duy nhất sao lại có sự chia rẽ giữa các Kitô hữu?

Từ ban đầu, Chúa Giêsu đã muốn tất cả các tín hữu nên một (Ga 17,20-23). Thế nên, thật đau đớn khi thấy các Kitô hữu bị chia rẽ. Những nguyên nhân chính tạo nên sự chia rẽ nơi nhiều Giáo hội và cộng đoàn là do sự cứng đầu, định kiến và tội lỗi của chính bản thân họ.

Mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội. Mặc dù chúng ta có thể cộng tác với Chúa Thánh Thần và phấn đấu cho sự hiệp nhất (đại kết), nhưng chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại sự hiệp nhất đích thực.

Chúa Giêsu muốn có một Giáo hội duy nhất, nhưng tội lỗi của chúng ta đã tạo nên sự chia rẽ. Chúng ta phải cầu nguyện và phấn đấu cho sự hiệp nhất, nhưng chỉ có Thiên Chúa làm được điều này.

 

3. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng Giáo hội đang nói về chân lý?

Chính Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội cùng với thánh Phêrô, những tông đồ khác và những người kế nhiệm của các ngài như là những người lãnh đạo Giáo hội. Người đã gọi Giáo hội là “thành trì của sự thật” (1Tm 3,15). Để chắc chắn rằng các tông đồ có thể mang lại chân lý đức tin không sai lầm, Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho họ.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần cũng trợ giúp để Giáo hội hiểu hơn về đức tin. Bởi vì Giáo hội không chỉ là một tổ chức trần thế, bạn có thể tin rằng Giáo hội luôn nói những chân lý về Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần bảo đảm cho Giáo hội khi dạy về chân lý đức tin, ngay cả khi các giám mục và linh mục phạm tội.

 

4. Tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt mà không cần đến Giáo hội không?

Chúa Giêsu biết thật không dễ để sống như một Kitô hữu chân chính. Do đó, Người đã thiết lập Giáo hội, nơi mà tất cả những ai đi theo Người cùng tạo nên một cộng đoàn. Nhờ cộng đoàn này, những người Kitô hữu có thể đến với Thiên Chúa, đặc biệt qua việc lãnh nhận các bí tích và sống như Chúa dạy.

Chúa Giêsu hết lòng yêu thương chúng ta nên Người đã chuẩn bị để ban tặng sự sống của Người cho Giáo hội. Bất cứ ai khước từ Giáo hội thì cũng từ chối Chúa Giêsu. Khi người ta không biết Giáo hội, không phải do lỗi của họ, thì đương nhiên họ không bị khiển trách. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi họ đến với Thiên Chúa qua Giáo hội, để được hạnh phúc mãi mãi nơi thiên đàng. Thiên Chúa mong muốn điều này cho tất cả mọi người.

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội như con đường đáng tin cậy để đến với Chúa, với mọi thứ chúng ta cần để đạt được cùng đích thiên đàng.

 Nhóm dịch Gioan XXIII

Nguồn: tweetingwithgod.com/en/tweets