03/11/2014
1980
Dòng Thánh Phaolô MT: Hình ảnh lễ các Thánh Nam Nữ

HÌNH ẢNH ĐỨC CHA PHÊRÔ DÂNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

CHO QUÝ SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ

TỈNH DÒNG MỸ THO

01.11.2014

 

Hình: Hoài Bão

Xem tin bài xin bấm vào đây

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 15.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 16.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 17.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 18.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 20.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 21.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 22.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 23.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 24.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 25.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 26.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 27.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 29.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 31.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 33.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 34.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 35.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 36.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 41.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 42.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 43.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 44.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 45.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 46.jpg

Dong Phaolo_le Cac Thanh NN 2014 47.jpg