23/06/2018
1046
Dòng MTG Mỹ Tho: Tuần Thường Huấn thứ hai (18-22.06.2018) 

 

Tuần Thường Huấn thứ hai (18-22.06.2018) quý Dì được thụ huấn kiến thức về những nguyên tắc truyền giáo theo sách Công vụ Tông đồ do Cha Giuse Đỗ Quang Khang trình bày; Và những nguyên tắc luân lý qua các thời đại do Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông chia sẻ.

Ngày 18-20.06.2018, Cha Giuse đã giúp quý Dì tìm hiểu sách Công vụ Tông đồ về khía cạnh truyền giáo. Khởi đi từ mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu, quý Dì được mời gọi sống tự hạ như Chúa Giêsu để chính Thiên Chúa sẽ siêu tôn như Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Giêsu trong mầu nhiệm phục sinh. Với gương mẫu của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, gợi ra cho quý Dì trở nên như cộng đoàn phôi thai: hồi tưởng lại những kinh nghiệm với Chúa Giêsu, đồng tâm nhất trí, và cộng đoàn cầu nguyện. Bên cạnh đó, trong hành trình truyền giáo, cộng đoàn không thể thiếu những người có kinh nghiệm trực tiếp về cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu. Và đặc tính căn bản của cộng đoàn Kitô hữu là sự chuyên cần, tận tâm và siêng năng. Đó cũng là nét đẹp mà cộng đoàn truyền giáo cần phải có.

Ngày 21-22.06.2018, Cha Đaminh đã khai sáng cho quý Dì những quan điểm luân lý, để mỗi ngày quý Dì trở nên trọn hảo về mặt luân lý. Vì ngay từ lúc mới sinh, con người được phát thảo theo khuôn mẫu của con người Giêsu. Ngài là con người luân lý trọn hảo với 4 nét đặc trưng: sống bằng Lời Chúa, không sống cho chính mình, tôn thờ một mình Thiên Chúa bằng việc dành cả cuộc đời cho Thiên Chúa, và tôn thờ Thiên Chúa vô điều kiện. Và mục tiêu cuối cùng của luân lý là hạnh phúc và triển nở theo khuôn mẫu của con người Giêsu.

Những ngày tĩnh tâm và thường huấn đã kết thúc, những giây phút thiêng liêng bên Chúa, nhũng môn học cụ thể sẽ được hiện thực hóa khi quý Dì biết áp dụng vào đời sống hằng ngày, thì những gì quý Dì tiếp nhận sẽ không là những dòng chữ chết nhưng sinh hoa trái trong đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và trong hành trình truyền giáo.