21/06/2019
762
Dòng MTG Mỹ Tho: Kết thúc tuần Thường Huấn II (17-21.06.2019) 
Têrêsa Mai An
MTG Mỹ Tho

 

(WGPMT) Tuần Thường Huấn 2 (17-21.06.2019) quý Dì tiếp tục được thụ huấn kiến thức về Triết học Nhập môn và giáo luật về đời sống thánh hiến, với những cách trình bày rõ ràng dễ hiểu của quý cha giáo, cùng với những kinh nghiệm và câu chuyện cụ thể áp dụng cho từng trường hợp.

Ngày 17-19.06.2019, Cha Giuse Trương Văn Tính – Dòng Phanxicô đã giúp quý Dì tìm hiểu và đào sâu về Triết học Nhập môn: định nghĩa Triết Học Nhập Môn, Triết học qua các giai đoạn, mối tương quan giữa Triết học – thần học – khoa học, và một vài triết thuyết…

Ngày 20-21.06.2019, Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam – Dòng Đaminh, đã giúp quý Dì hiểu rõ hơn Giáo luật về đời sống thánh hiến, với những điều luật trong đời sống thánh hiến, những lời khấn, những thay đổi quan trọng của luật mới so với luật cũ trong Giáo hội…

Tạ ơn Chúa về những ân ban quý Dì đã nhận lãnh trong hai tuần thường huấn, được sống thân mật với Chúa trong tuần Tĩnh Tâm, cũng như có cơ hội để sống tình chị em trong Hội Dòng. Ước gì những niềm vui, hạnh phúc ấy và những kiến thức quý Dì thụ huấn, trở thành động lực và hành trang quý báu giúp quý Dì thêm hăng say, nhiệt tình, và dấn thân hơn trên bước đường tiếp theo trong đời dâng hiến.


Thánh lễ

 

Chầu Thánh Thể


 

Triết học Nhập Môn- Cha Giuse Trương Văn Tính – Dòng Phanxicô 

Giáo luật về đời sống thánh hiếnCha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam – Dòng Đaminh