14/11/2019
4331
Danh sách Đại Chủng Sinh Giáo phận Mỹ Tho (Cập nhật 11.2019) 

Phó tế:

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Martinô Trần Huy Quí

1985

Mỹ Quí

 

KHOÁ XIII

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

M. Kolbe Bùi Quang Đức Ái

1985

Lương Hoà Thượng

2

FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên

1983

Lương Hoà Hạ

 

KHOÁ XV (2012-2019)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Gioan Lâm Trọng Bổn

1987

Bến Dinh

2

Luca Nguyễn Tiến Đức

1983

Thủ Ngữ

3

Tôma Lê Duy Khang

1989

An Thái Trung

4

Philipphê Nguyễn Văn Nhanh

1986

Fatima

5

Giuse Nguyễn Đặng Khánh Nhật

1988

Bình Trưng

6

Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị

1989

Giồng Vảy Ốc

7

Antôn Đặng Hoàn Vũ

1987

Bãi Chàm

8

Phêrô Nguyễn Thanh Xuân

1986

Bến Siêu

9

Phaolô Nguyễn Văn Xuân

1983

Vĩnh Hưng

 

KHOÁ XVI (2013-2020)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Antôn Trần Quốc Huy

1990

Tân Quới

2

Phaolô Hồ Tấn Nghiệp

1990

Gò Da

3

Antôn Lê Hà Diệp Phúc

1990

Chánh Toà

4

Giuse Nguyễn Dương Phúc

1987

Long Định 1

5

Phêrô Nguyễn Hồng Phúc

1988

Tân Long, ĐT

6

Phêrô Lê Hữu Phương

1985

Bến Dinh

7

Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn

1990

Thủ Ngữ

8

Phêrô Trần Minh Toàn

1986

Bến Siêu

 

KHOÁ XVII (2014-2021)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Phêrô Nguyễn Hoàng Anh

1987

Thiên Phước

2

Phêrô Hoàng Trường Duy

1988

Thánh Giuse, LA

3

Phêrô Trần Thanh Hiếu

1990

Thới Sơn

4

Phaolô Nguyễn Ngọc

1987

Lập Điền

5

Giacôbê Hà Minh Nhựt

1989

Thánh Anrê

6

Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Duy Tân

1990

Thiên Phước

7

Phêrô Phan Minh Tấn

1988

Tân Quới

8

Giuse Hoàng Văn Thành

1966

Vạn Phước

9

Giuse Nguyễn Văn Thành

1987

Ngũ Hiệp

10

Giuse Nguyễn Hữu Thọ

1985

Tân Quới

 

KHOÁ XVIII (2014-2022)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Gioan Bt. Trần Phước Duy

1987

Tân Quới

2

Ambrôsiô Nguyễn Hoàng Khôn

1990

Fatima

3

Giuse Phạm Công Luận

1991

Bắc Hoà

4

Gioan Lê Duy Phương

1990

Fatima

5

Anphongsô Mai Huỳnh Duy Tân

1988

Cai Lậy

6

Matthêu Huỳnh Nhật Tân

1992

Thiên Phước

7

Phaolô Kiều Tấn Thành

1991

Mỹ Điền

8

Emmanuel Nguyễn Văn Thành

1987

Bến Dinh

9

Phêrô Hà Văn Thuận

1988

Ba Giồng

10

Phaolô Nguyễn Hoàng Tuấn

1988

Bến Dinh

 

KHOÁ XIX (2015-2023)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Antôn Lê Tuấn Cường

1990

Bến Siêu

2

Phêrô Lê Thanh Sang

1991

Bãi Chàm

3

Giuse Trần Quốc Thái

1988

Đức Hoà

4

Phêrô Bùi Bình Thạnh

1992

Tân Quới

5

Giuse Nguyễn Quang Vinh

1992

Tín Đức

 

KHOÁ XX (2016-2024)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Phêrô Nguyễn Văn Cường

1989

Fatima

2

Giuse Võ Khắc Nhất

1990

Kiến Bình

3

Phêrô Trần Thế Anh Tài

1989

Cao Lãnh

4

Đôminicô Nguyễn Anh Thư

1991

Chợ Bưng

5

Giuse Huỳnh Khánh Thừa

1989

Nha Ràm

6

Saviô Đỗ Hoàng Vũ

1993

Long Định 1

 

KHOÁ XXI (2017-2025)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Gabriel Đặng Hoàng Giang

1993

Bãi Chàm

2

Giuse Nguyễn Phú Hoà

1993

Bến Siêu

3

Phaolô Nguyễn Minh Sang

1994

Tín Đức

4

Phaolô Nguyễn Mạnh Thế

1991

Ba Giồng

5

Giuse Nguyễn Ngọc Minh Tiến

1993

Thiên Phước

 

KHOÁ XXII (2018-2026)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Phaolô Nguyễn Ngọc Hải Đăng

1992

Ba Giồng

2

Vincentê Ngô Văn Đức

1992

Kinh Gãy

3

Phêrô Võ Thanh Huy

1992

Mộc Hoá

4

Phêrô Trần Thanh Phong

1991

Bến Dinh

5

Giuse Lê Hoàng Sơn

1990

Bến Dinh

6

Đôminicô Phạm Quốc Tâm

1994

Tân An, LA

7

Phêrô Phan Ngọc Tú

1992

Bến Lức

 

KHOÁ XXIII (2019-2027)

Stt

HỌ TÊN

SINH

GIÁO XỨ

1

Phêrô Trần Lâm Duy

1993

Nữ Vương Hoà Bình

2

Matthêu Trương Chí Hiếu

1991

Tân Quới

3

Augustinô Nguyễn Thanh Hồng

1996

Tân Phước

4

Phêrô Nguyễn Thành Tín Lý

1994

Thủ Đoàn

5

Antôn Phan Tấn Phát

1994

Tân Quới

6

Gioan Bt. Trần Thiện Thành

1993

Bình Trưng