03/07/2016
3446
Câu chuyện cuối tuần, số 63_Chiêm niệm và hoạt động

CHIÊM NIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG
 

Ngày 29-6 vừa qua, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI mừng kỷ niệm 65 năm thụ phong linh mục, và chính Đức Giáo hoàng Phanxicô đứng ra tổ chức lễ mừng. Qua các phương tiện truyền thông, cả thế giới nhìn thấy hình ảnh rất đẹp: ngoài các hồng y hiện diện, có hai vị mặc áo trắng, đội mũ trắng; điều khác biệt là Đức Giáo hoàng Phanxicô ngồi ghế chủ tọa ở giữa, còn Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI không mang đai trắng và ngồi ở dưới, phía bên phải.

Giáo Hội Công giáo chỉ có một Đức Giáo hoàng, là giám mục Rôma và vị kế nhiệm Thánh Phêrô. Ngài là “nguyên lý và nền tảng hữu hình và trường tồn của sự hợp nhất nơi cộng đoàn các giám mục cũng như nơi cộng đoàn các tín hữu” (GLHTCG số 882). Vì thế hiện nay Giáo Hội Công giáo chỉ có một vị Giáo hoàng là Đức Giáo hoàng Phanxicô, còn Đức Bênêđictô XVI là nguyên Giáo hoàng. Cần nhấn mạnh điều này vì vẫn có một số người hoặc chưa hiểu rõ hoặc không muốn hiểu, gây ra những xáo trộn không cần thiết trong đời sống Giáo Hội.

Đồng thời, hình ảnh hai vị mặc áo trắng cùng xuất hiện đã làm nổi bật ý nghĩa về đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội, bao hàm cả hai chiều kích hoạt động và chiêm niệm. Trong khi Đức Giáo hoàng Phanxicô hoạt động mục vụ với tất cả nhiệt tình, được thế giới ngưỡng mộ, thì Đức Bênêđictô XVI dành trọn thời giờ cho việc cầu nguyện và chiêm niệm, góp phần rất lớn cho đời sống Giáo Hội như Đức Giáo hoàng Phanxicô diễn tả: “từ nơi ngài ở tỏa ra sự an tĩnh, bình an, sức mạnh, sự tin tưởng, tình mẫu tử, đức tin, sự tận hiến và trung tín đã mang lại rất nhiều ơn ích và sức mạnh cho tôi và cho toàn thể Hội Thánh”.

Đây cũng là dịp để chúng ta ý thức về hai chiều kích gắn bó chặt chẽ với nhau trong đời sống Giáo Hội nói chung, cũng như trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Từ lâu, câu chuyện về hai chị em Matta và Maria đã là hình ảnh quen thuộc để nói đến hai chiều kích chiêm niệm và hoạt động trong đời sống Giáo Hội (x. Lc 10,38-42). Hai chiều kích này gắn bó mật thiết với nhau và cả hai đều cần thiết. Chỉ đọc kinh cầu nguyện mà không thực thi đức ái sẽ có nguy cơ chỉ là đức tin không có việc làm: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Giacôbê 2,26). Mới đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô lại nhấn mạnh điều này khi ngài giảng dạy về lòng thương xót: “Thương xót không phải là một từ trừu tượng nhưng là một lối sống. Tôi chọn sống lòng thương xót hoặc không. Nói về lòng thương xót là một chuyện, còn sống lòng thương xót lại là chuyện khác. Dựa vào lời Thánh Giacôbê Tông đồ, chúng ta có thể nói: thương xót mà không có việc làm thì coi như đã chết”. Đàng khác, dấn thân vào hoạt động bác ái xã hội mà xao lãng việc chiêm niệm và cầu nguyện sẽ có nguy cơ giống như Matta, làm đủ thứ việc để hầu hạ Chúa nhưng hóa ra chỉ làm theo ý mình chứ không phải theo ý Chúa, cuối cùng quay ra trách móc Chúa: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao?”

Vì thế, phải kết hợp hài hòa cả hai chiều kích này trong đời sống mỗi người cũng như cộng đoàn, để có thể mạnh bước trên đường đến Nước Trời và Phúc-Âm-hóa.

Ngày 30-6-2016

Người Mỹ Tho