Lắng nghe Thánh Thần - Đức Cha Phêrô
Lắng nghe Thánh Thần - Đức Cha Phêrô

/ 174 / Câu chuyện cuối tuần
  LẮNG NGHE THÁNH THẦN   Thượng Hội đồng giám mục thế giới khóa XVI sẽ chính thức tiến hành tại Rôma từ ngày 04 – 29/10/2023. Đây là một sinh hoạt quen thuộc trong đời sống Hội Thánh Công giáo, được Chân phước ...
Trung thành và sáng tạo - Đức Cha Phêrô
Trung thành và sáng tạo - Đức Cha Phêrô
/ 620 / Câu chuyện cuối tuần
  TRUNG THÀNH VÀ SÁNG TẠO   Trong những nhân vật được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm mới đây, Đức Tổng giám mục Fernandez, Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý đức tin, là người được dư luận quan tâm nhiều nhất. Chỉ ...
Hiệp Hành: Cùng đi với Chúa Kitô - Đức Cha Phêrô
Hiệp Hành: Cùng đi với Chúa Kitô - Đức Cha Phêrô
/ 4897 / Câu chuyện cuối tuần
    HIỆP HÀNH : CÙNG ĐI VỚI CHÚA KITÔ   Từ hai năm nay, hiệp hành trở thành thuật ngữ quen thuộc trong giới Công giáo, và ai cũng hiểu hiệp hành là “cùng đi với nhau”. Mới đây, đọc bài viết về hiệp hành trên ...
Gia đình và giáo dục - Đức Cha Phêrô
Gia đình và giáo dục - Đức Cha Phêrô
/ 4527 / Câu chuyện cuối tuần
  GIA ĐÌNH & GIÁO DỤC   Giáo dục con người toàn diện là lý tưởng của giáo dục Công giáo: “Anh chị em cần cung cấp cho học viên một nền giáo dục toàn diện và đào tạo con người toàn diện, tức là đào tạo ...
Triết lý giáo dục - Đức Cha Phêrô
Triết lý giáo dục - Đức Cha Phêrô
/ 3892 / Câu chuyện cuối tuần
  TRIẾT LÝ GIÁO DỤC   Năm học mới sắp bắt đầu, câu hỏi về triết lý giáo dục lại được bàn tới. Người Công giáo cũng có thể tự hỏi có một triết lý giáo dục Công giáo không, và nếu có, triết lý ấy ra sao. Chắc chắn là ...
Hội Thánh là Thầy và là Mẹ - Đức Cha Phêrô
Hội Thánh là Thầy và là Mẹ - Đức Cha Phêrô
/ 741 / Câu chuyện cuối tuần
  HỘI THÁNH LÀ THẦY VÀ LÀ MẸ                    ...
Đạo và đời - Đức Cha Phêrô
Đạo và đời - Đức Cha Phêrô
/ 32432 / Câu chuyện cuối tuần
  ĐẠO VÀ ĐỜI                    ...
Fatima, tiếng gọi yêu thương và hoà bình - Đức Cha Phêrô
Fatima, tiếng gọi yêu thương và hoà bình - Đức Cha Phêrô
/ 6296 / Câu chuyện cuối tuần
  FATIMA, TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG VÀ HOÀ BÌNH                        Với nhiều người Công giáo Việt nam, nói đến ...
Giáo Hội của người trẻ và cho người trẻ - Đức Cha Phêrô
Giáo Hội của người trẻ và cho người trẻ - Đức Cha Phêrô
/ 2776 / Câu chuyện cuối tuần
  GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI TRẺ VÀ CHO NGƯỜI TRẺ                       ...
Già và trẻ - Đức Cha Phêrô
Già và trẻ - Đức Cha Phêrô
/ 2796 / Câu chuyện cuối tuần
  GIÀ & TRẺ                    ...
Toà Giải Tội - Đức Cha Phêrô
Toà Giải Tội - Đức Cha Phêrô
/ 1702 / Câu chuyện cuối tuần
  TOÀ GIẢI TỘI                 ...
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Bộ Giáo Lý Đức Tin - Đức Cha Phêrô
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Bộ Giáo Lý Đức Tin - Đức Cha Phêrô
/ 2739 / Câu chuyện cuối tuần
  Đức Giáo Hoàng Phanxicô & Bộ Giáo Lý Đức Tin              ...