01/04/2015
854

Thông điệp gửi Cộng đồng Dân Chúa nhân Ngày thế giới

Ý thức về Tự kỷ lần thứ VIII (02-04-2015)

ThongDiepNgayTheGioiYThucVeTuKy.jpg

 

TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

(Nguồn: WHĐ)