05/01/2023
860
Bài Giảng Lễ Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 85 Của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 
BÀI GIẢNG LỄ MỪNG SINH NHẬT
LẦN THỨ 85 CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI


 

Biên dịch: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang