18/06/2022
8881
Đức Cha Phêrô suy niệm CN lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C 2022: LỐI SỐNG THÁNH THỂ


 


 


CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17  


LỐI SỐNG THÁNH THỂ

  

 

1. Khi tường thuật về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, thánh Luca kể: “Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9,16). Cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra, trao cho được gọi là cử chỉ Thánh Thể vì Chúa Giêsu cũng làm những cử chỉ ấy khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể, như thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô trong bài đọc 2: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,24). Chính thánh Luca trong trình thuật Đường về Emmau cũng cho biết hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi họ đồng bàn với Ngài, “Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài lại biến mất” (Lc 24,30-31).

2. Chúa Giêsu cầm lấy bánh nhưng lại nói “Đây là Mình Thầy”. Như thế tấm bánh là chính Chúa Giêsu, và những điều Chúa làm với tấm bánh ấy diễn tả chính lối sống của Chúa: cầm lấy, chúc tụng tạ ơn, bẻ ra, trao cho.

Cuộc sống của Chúa Giêsu là hiện-hữu-được-cầm-lấy, là cuộc sống khởi đi từ tiếng gọi của Chúa Cha và Ngài đáp lại bằng tất cả sự vâng phục trong yêu mến: “Thế gian phải biết rằng tôi yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho tôi” (Ga 14,31); “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34); kể cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Cuộc sống của Chúa Giêsu cũng là hiện-hữu-chúc-tụng-tạ-ơn. Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (x. Mt 11,25; “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con” (Ga 11,42).

Cuộc sống của Chúa Giêsu còn là hiện-hữu-bẻ-ra-và-trao-cho. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em”. Những lời này đã liên kết Bữa Tiệc Ly với biến cố Thập giá, và cử chỉ bẻ bánh trở thành biểu tượng cho hy tế Chúa Giêsu dâng trên Thập giá. Ngài bẻ chính cuộc đời mình ra (hiến dâng) và trao cho mọi người (vì anh em).

3. Khi chúng ta rước lấy tấm bánh đã được biến thể thành Mình Thánh Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống như Đấng ta đã lãnh nhận, tức là cuộc sống người môn đệ Chúa cũng phải là cuộc sống của tấm bánh được cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và trao cho.

- Hiện hữu được cầm lấy: để cho Thiên Chúa “cầm lấy” cuộc đời mình là tin nhận Chúa là Chủ cuộc đời chúng ta. Trong thực tế, dù minh nhiên hay mặc nhiên, cuộc sống mỗi người vẫn chịu sự lệ thuộc vào một ông chủ nào đó. Ông chủ của chúng ta là ai? Chúng ta chọn Chúa hay một ai khác, một cái gì khác làm Chủ đời mình?

- Hiện hữu tạ ơn: Kitô hữu nhìn nhận rằng “tất cả những gì chúng con đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa” (Lời nguyện nhập lễ, Lễ Tạ Ơn). Vì thế toàn bộ cuộc sống chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, là lời tạ ơn Thiên Chúa, như thánh Phaolô kêu gọi: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18).

- Hiện hữu bẻ ra và trao cho: không chỉ nghĩ đến bản thân và sống cho mình, nhưng biết nghĩ đến người khác và sống cho người khác. Thái độ ấy cần được thể hiện ngay trong đời sống gia đình cũng như trong bổn phận xã hội: “Bạn nếm Máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra người anh em…Bạn làm hổ thẹn Bàn tiệc này khi người được coi là xứng đáng tham dự Bàn tiệc này, lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn” (Thánh Gioan Kim khẩu).

“Anh em nghe: ‘Mình Thánh Chúa Kitô’ và anh em đáp ‘Amen’ (Vâng, đúng như thế). Vậy hãy là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, để lời đáp Amen của anh em là chân thật” (Thánh Augustinô). Hãy nên giống như Đấng mà chúng ta lãnh nhận.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm