30/04/2022
5257
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III PS năm C 2022: LỜI TUYÊN XƯNG TÌNH YÊU


 


 


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Cv 5,27-32a.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19  


LỜI TUYÊN XƯNG TÌNH YÊU 

1. Các tác giả Tin Mừng nhất lãm đều ghi lại lời thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, sau đó Chúa Giêsu trao cho Phêrô sứ mạng làm đá nền Hội Thánh: “Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (x. Mt 16,13-20; Mc 8,27-30; Lc 9,18-21).

Tin Mừng Gioan không có trình thuật này, nhưng ở chương cuối cùng của sách Tin Mừng này lại có cuộc đối thoại giữa Chúa Kitô Phục sinh và thánh Phêrô với nội dung tương tự (x. Ga 21,15-10). Chúa Giêsu hỏi Phêrô ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” và ba lần thánh nhân tuyên xưng tình yêu: “Thầy biết con yêu mến Thầy”; sau đó Chúa trao cho Phêrô sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Chúa: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.

2. Nếu lời tuyên xưng của thánh Phêrô trong Tin Mừng nhất lãm được gọi là lời tuyên xưng đức tin, thì lời tuyên xưng của thánh nhân trong Tin Mừng Gioan là lời tuyên xưng tình yêu. Lời tuyên xưng ấy phát xuất từ một tâm hồn thống hối. Chúa hỏi Phêrô tới ba lần “Con có yêu mến Thầy không?” và ông rất buồn. Buồn vì ba lần hỏi làm ông nhớ lại ba lần chối Thầy, nhưng nỗi buồn ấy không phải là nỗi buồn tuyệt vọng của Giuđa (x. Mt 27,5) mà là nỗi buồn của lòng sám hối: “Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lc 22,60-62).

Lời tuyên xưng ấy cũng thấm đẫm lòng khiêm tốn. Hãy xem cách Phêrô trả lời Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Rất khác với lời tuyên bố đầy tự tin và tự cao trước đây: “Dù tất cả có vấp ngã vì Thầy, con đây cũng không vấp ngã…Dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,33-35).

Lời tuyên xưng tình yêu này bổ túc cho lời tuyên xưng đức tin trước đây của thánh Phêrô. Trước kia, khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, ông hiểu về đấng mêsia theo nghĩa thế tục, vì thế ngay sau đó ông ngăn cản Thầy lên Giêrusalem, còn bây giờ ông hiểu rõ và sẵn sàng chia sẻ vận mệnh với Thầy như Chúa Giêsu báo trước: “Khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến nơi anh không muốn”, nghĩa là cái chết khổ hình, để tôn vinh Thiên Chúa! (x. Ga 21,18-19). Chọn lựa ấy được thể hiện trong cuộc đời thánh Phêrô như bài đọc 1 kể lại: thay vì chối Thầy để tìm sự sống thì thánh Phêrô mạnh dạn loan báo và làm chứng về Chúa Giêsu cho dù phải lao tù và chết chóc: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5,29).

Có như thế, thánh Phêrô mới thực sự là mục tử như Chúa muốn: đặt Thiên Chúa trên hết, vâng lời Chúa hơn là vâng theo quyền lực thế gian, chăm sóc dân Chúa bằng tấm lòng của Chúa, đồng cảm và đồng hành với những người tội lỗi yếu đuối để nâng đỡ, đón nhận, và ban ơn tha thứ của Chúa cho họ: “Khi anh trở lại, hãy làm cho anh em của anh vững tin” (Lc 22,32).

3. Trình thuật Đức Kitô Phục sinh hiện đến với các môn đệ khi các ông đi đánh cá (Ga 21,1-8) rõ ràng mang ý hướng truyền giáo, và lời tuyên xưng tình yêu của thánh Phêrô mời gọi chúng ta thi hành sứ mệnh truyền giáo trong ánh sáng mới.

- Truyền giáo vì yêu mến Chúa Giêsu: “Lý do đầu tiên để truyền giáo là tình yêu của Chúa Giêsu mà chúng ta đã lãnh nhận. Có thứ tình yêu nào mà lại không cảm thấy nhu cầu phải nói về người mình yêu, chỉ cho người khác thấy, làm cho người khác biết đến người mình yêu?” (Evangelii gaudium, 264).

- Truyền giáo vì yêu thương con người: Kitô hữu là người có kinh nghiệm về niềm vui Phúc Âm, vì thế muốn chia sẻ niềm vui ấy cho người khác, điều này có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào: trên đường phố, nơi quảng trường, khi làm việc, trên đường đi” (Ibid, 128).

- Truyền giáo bằng tình yêu: Việc rao giảng Tin Mừng phải luôn được thực hiện với thái độ tôn trọng và hiền hòa với mọi người, nên bước đầu tiên là đối thoại cá nhân, lắng nghe người khác nói và chia sẻ niềm vui, hi vọng, ưu tư của họ… sau đó mới có thể đem Lời Chúa đến, có thể là một câu Kinh Thánh hoặc một câu chuyện liên hệ, và sứ điệp nền tảng luôn là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đồng hành với chúng ta và muốn kết thân với chúng ta (Ibid, 128).

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm