12/12/2020
1171
Đức Cha Phêrô suy niệm CN III MV B: ĐỂ CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI


 


 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28  

ĐỂ CHÚA ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI    

 

1. Trong Mùa Vọng, nhiều giáo xứ tổ chức tĩnh tâm, cử hành giờ sám hối cộng đồng và mời các linh mục đến ngồi tòa, tạo điều kiện cho giáo dân lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Thật là một truyền thống tốt đẹp để mỗi người thực sự đón Chúa đến trong tâm hồn, để Chúa nên hình nên dạng trong ta. Tuy nhiên Hội Thánh không chỉ mời gọi các tín hữu đón Chúa đến trong tâm hồn mình, mà còn phải góp phần vào việc dọn đường cho Chúa đến với mọi tâm hồn. Sứ mệnh đó đã được nêu cao ngay trong bài đọc 1: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Chúa” (Is 61,1). Đồng thời để thúc đẩy và định hướng cho người tín hữu trong việc dọn đường cho Chúa đến, Hội Thánh giới thiệu một mô hình mẫu là Thánh Gioan Tẩy Giả. Vậy sứ mệnh của Thánh Gioan là gì, và ngài đã làm cách nào để chu toàn sứ mệnh?

 

2. Thánh Gioan Tẩy Giả xác định rõ sứ vụ của ngài là dọn đường cho Chúa đến: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi” (Ga 1,23), và ngài thi hành sứ vụ đó bằng cách giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Ngài sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài” (Ga 1,27). Nếu đọc tiếp trích đoạn Tin Mừng hôm nay, sẽ càng thấy rõ hơn: “Hôm sau, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Chính Ngài là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,29-30). 

Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, nhưng tại sao người ta tin vào lời giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả? Thời đại ngày nay được gọi là thời đại của quảng cáo và marketing, thế nhưng có biết bao lời giới thiệu sản phẩm rất hay để rồi cuối cùng bị khám phá chỉ là hàng giả! Và một khi đã bị đánh lừa, người ta không tin nữa. Thánh Gioan giới thiệu và người ta tin theo vì cùng với lời giới thiệu đó là đời sống chứng tá của ngài. Vào thời điểm đó, Thánh Gioan là khuôn mặt thu hút quần chúng đông đảo, còn Chúa Giêsu chưa được nhiều người biết tới. Khi người ta muốn tìm hiểu về thánh Gioan, họ đặt những câu hỏi: Ông có phải là Đấng Kitô? Có phải là Elia? Có phải là vị tiên tri? Những câu hỏi đó cho thấy họ đánh giá thánh Gioan rất cao vì họ nhìn thấy nơi ngài hình ảnh của Đấng Cứu Thế, Môsê hoặc tiên tri Elia. Thế nhưng ngài khẳng định mình không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay vị tiên tri người ta mong chờ. Ngài khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là “tiếng hô trong hoang địa”, là kẻ dọn đường, hơn thế nữa, còn không đáng cởi quai dép cho Chúa Giêsu. 

Một người dám can đảm từ bỏ địa vị, danh tiếng, quyền lực như thế để giới thiệu một vị khác, thì lời giới thiệu đó có sức thuyết phục rất lớn. Văn hào Pascal từng nói: “Tôi chỉ tin những gì mà người rao giảng dám sống và chết cho điều đó”. Câu nói này lại không thể áp dụng cho trường hợp Thánh Gioan Tẩy giả sao?

 

3. Giới thiệu Chúa cho người khác là bổn phận của mọi Kitô hữu. Tin hay không tin là quyền của mỗi người nhưng bổn phận chúng ta là phải giới thiệu Chúa cho người khác. Để lời giới thiệu có sức thuyết phục, cần có chứng tá đời sống. Tại Việt Nam, không thiếu những trường hợp người ngoài Công giáo quyết định theo Công giáo khi kết hôn với người Công giáo. Trong những trường hợp này, có người sau khi chịu Phép Rửa Tội đã sống đạo còn tốt hơn những người được gọi là “đạo gốc”. Và cũng không ít trường hợp ít lâu sau khi chịu Phép Rửa Tội không còn giữ đạo nữa. Dĩ nhiên có nhiều lý do để giải thích nhưng không thể phủ nhận thực tế là phần lớn tùy thuộc vào cách sống của người phối ngẫu Công giáo. Chứng kiến cuộc sống tốt lành của người bạn đời Công giáo trong nghĩa vụ vợ chồng và trong bổn phận làm cha mẹ có trách nhiệm, người tân tòng được nâng đỡ rất nhiều và lớn lên trong niềm tin mới. Ngược lại, cuộc sống thiếu gương mẫu của người bạn đời Công giáo làm cho người tân tòng chùn bước trong đời sống đức tin. Thực tế này là minh họa cụ thể về tầm quan trọng của đời sống chứng nhân trong việc dọn đường cho Chúa đến với mọi tâm hồn. 

Ước gì hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả trở thành lời nhắc nhở trách nhiệm dọn đường cho Chúa đến và soi sáng phương thế thực hiện, giúp chúng ta góp phần hiệu quả vào sứ vụ của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho mọi người.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm