26/06/2016
1670
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kỷ niệm 10 năm Gx Vĩnh Hưng, ngày 25.6.2016 
 
Quay video: Têrêsa Mai An
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải