04/07/2016
2520
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ngày 29.6.2016 
 
Quay video: Henry Tấn Hưng
Thu âm: GB Tấn Hưng
Biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải