20/06/2016
2139
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Khánh thành và cung hiến nhà thờ An Long, ngày 16.6.2016 
 
Quay video: Giuse Hữu Tiến - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải