04/04/2016
2510
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Hạt Cao Lãnh Hành Hương Năm Thánh LTX, ngày 01.04.2016Đức Cha Phêrô giảng lễ: Hạt Cao Lãnh Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

tại TTMV GP. Mỹ Tho, ngày 01.04.2016


Quay video: Anh Đức; Thu âm: Têrêsa Mai An
Hình ảnh: Giuse Tiến, Dom.Thuận
Biên tập video: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải.