25/05/2016
2784
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đức Mẹ phù hộ ở Nhà thờ Giồng Cát,  ngày 24.5.2016 

Video: Giuse Phạm Hữu Tiến
MVTT Hạt Mỹ Tho