20/05/2016
2201
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Sông Xoài, ngày 19.5.2016Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Sông Xoài,
tỉnh Long An,  ngày 19.5.2016


Thu âm và video: Têrêsa Mai An
Biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải