01/05/2016
2720
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Mộc Hóa,  ngày 30.4.2016
Đức Cha Phêrô giảng lễ: Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Mộc Hóa,
Tỉnh Long An, ngày 30.4.2016


Thu âm và video: Têrêsa Mai An
Biên tập: Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Hải.