18/06/2016
4722
Đức Cha Phêrô giảng lễ: 40 năm LM của Cha sở Tín Đức Đaminh ngày 14.6.2016 
 
Quay video: Giuse Hữu Tiến và anh Đức - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải