04/03/2016
2110
Thực thi lòng thương xót

 
 

 

Sáng Thứ Sáu, ngày 04 tháng 03 năm 2016, Ban Caritas Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho cùng với đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đến thăm và phát cơm trưa cho 100 bệnh nhân ở bệnh viện Y học Cổ Truyền Tiền Giang, tại số 03, Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho; và cho 220 bệnh nhân ở bệnh viện Đa Khoa Trung tâm Tỉnh Tiền Giang tại số 02 Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho.

Qua cuộc thăm viếng này, Giáo xứ Chánh Tòa cố gắng thực hành lời kinh “thương người có mười bốn mối” bằng việc làm cụ thể như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi trong Tông chiếu công bố Năm Thánh Lòng Chúa thương xót. Theo Đức Giáo Hoàng, những thực hành này là thước đo tính chân chính của những môn đệ Chúa Giêsu, và mức độ đáng tin cậy của những Kitô hữu trong thế giới ngày nay.

Nhìn những người đang đau bệnh, những người chăm sóc họ, đón nhận những phần cơm đạm bạc, đã khơi dậy nơi chúng tôi một suy nghĩ: “dù chỉ một chút thôi, một chút những gì dành cho những mảnh đời đang gặp khốn khó cũng làm cho họ ấm lòng và thêm hy vọng”.

Thiên Chúa luôn muốn chúng ta thực hiện những việc làm của lòng thương xót, vì ngay cả đức tin mạnh nhất mà không thể hiện bằng việc làm thì cũng vô ích, Thánh Giacôbê gọi đó là “đức tin chết” (Gc2,17.26), còn Thánh Phaolô so sánh: “Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng đức mến là quan trọng nhất” (1 Cr 13,13).

Ban Caritas Giáo xứ Chánh Tòa

Gp. Mỹ Tho