19/05/2017
118
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho