03/05/2017
479
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhạn
tại Nhà thờ Tân An, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho