11/04/2021
33
Bài giảng Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho