15/03/2021
113
Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho