28/02/2021
34
Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho