21/02/2021
117
Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B của Linh mục Phaolô Phạm Minh Thanh
tại Nhà thờ Bắc Hòa, Hạt Tân An, Gp. Mỹ Tho