04/06/2016
1843
 
Quay video: FX Nguyễn Mỹ - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải