20/06/2016
2304 
 
Quay video: Giuse Hữu Tiến - MVTT Hạt Mỹ Tho
Thu âm và biên tập: LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải