26/02/2018
927
Ban Truyền Thông: Giao Lưu Thể Thao, 24.02.2018  
Hình: Điđimô Thái Sơn-MVTT Hạt Đức Hòa
Phaolô Đình Vũ-MVTT Hạt Tân An

Ban Truyền Thông Giáo phận giao lưu bóng đá với Giáo xứ Tân An, tại Tân An, 24.02.2018.