19/04/2018
1406
Ban LBTM: Trao đổi kinh nghiệm LBTM giữa các Giáo phận vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 

 
 

(WGPMT) Đồng bằng sông Cửu Long, nắng gió phương nam với những đồng lúa bao la bất tận. Trải dài trên mảnh đất rộng lớn ấy cũng có những con người rất gần gũi chân chất, yêu thương mộc mạc; Nhưng chính nơi đó còn vô số những con người chưa nhận biết Chúa và tin mừng cứu độ; trên cánh đồng bất tận này chất chứa những thao thức và sứ vụ chính yếu của những vị mục tử "đến để chiên được sống và sống dồi dào", những người mang trong mình hồn tông đồ muốn chia sẻ đức tin thật đơn sơ và cụ thể cho những anh chị em lương dân trong vai trò người tông đồ giáo dân; những người muốn quy tụ các con chiên lạc trở về một đàn duy nhất trong vai trò chính yếu của các linh mục.

Xuất phát từ ý tưởng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Ban Truyền giáo Giáo phận lần đần tiên tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận buổi gặp gỡ giữa các giáo phận trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long: Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ, và Mỹ Tho. Mục đích của cuộc gặp gỡ lần này nhằm gia tăng sự giao lưu, liên kết, để nâng cao ý thức và hoạt động loan báo tin mừng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long qua những chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm truyền giáo lẫn nhau.

Mở đầu buổi họp mặt, Cha trưởng ban Loan Báo Tin Mừng -Phaolô Đặng Tiến Dũng- giới thiệu và chào mừng Đức cha Phêrô -Giám mục Giáo phận Mỹ Tho-, cha Đaminh Ngô Quang Tuyên -Thư ký Uỷ ban Loan Báo Tin Mừng- trực thuộc HĐGM Việt Nam. Kế tiếp đến phần giới thiệu các cha phụ trách loan báo tin mừng các giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long và Mỹ Tho, cùng sự hiện diện của quý soeur và sự tham dự đông đảo của anh chị em giáo dân.

Phần phát biểu khai mạc của Đức Cha Phêrô, Ngài nói tới ba động từ và cũng là mục đích chính yếu cho ngày họp mặt lần đầu tiên với sự tham dự của các Giáo phận vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là:

Gặp Gỡ: Cả 4 giáo phận giống nhau về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, nông nghiệp... mà nền nông nghiệp gắn với cái nghèo, nghèo về vật chất và cả về tri thức. Giống nhau về di dân vì kinh tế... tất cả đều ảnh hưởng đến đời sống đức tin như là một thách thức lớn cho những người thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.

Chia sẻ: Qua buổi gặp gỡ lần này mọi người tham dự sẽ không nghe diễn thuyết, Đức Cha muốn mỗi giáo phận và mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, học hỏi cách "kể chuyện về Chúa Giêsu trên mỗi vùng miền", kể cả những kinh nghiệm khi gặp những khó khăn thất bại, về hoa trái Tin mừng đạt được, tất cả để tạo nên sự phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn cho công cuộc loan báo tin mừng.

Đồng hành: Cuộc gặp gỡ diễn ra trong mùa Phục sinh cho nên dễ liên tưởng đến một hình ảnh rất hay, rất sống động và quan trọng: Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhờ sự đồng hành của Đấng Phục Sinh mà những bước chân buồn phiền rời Giêrusalem để về quê lại trở thành những bước chân đầy vui mừng quay trở lại với anh em mình và loan báo tin mừng Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu cũng đồng hành với chúng ta qua anh chị em của mình. Cũng vậy, dịp gặp gỡ này là cơ hội để chúng ta chia sẻ, giúp nhau phấn khởi tìm lại niềm vui cho công cuộc loan báo tin mừng. Ngài còn nhấn mạnh rằng sự đồng hành này phải tiếp nối mãi trong cuộc sống và nhất là trong mọi hoạt động loan báo tin mừng.

Sau phần tuyên bố khai mạc của Đức Cha Phêrô, Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên chú thích về Logo của Ủy ban Loan Báo Tin Mừng. Ngài cũng chia sẻ về tình hình truyền giáo của từng vùng miền. Đặc biệt, Ngài còn tặng mỗi tham dự viên tông thư Maximum illud của Đức Giáo Hoàng Benedicto XV. Ngài khích lệ và khẳng định "Chúa Giêsu đồng hành với các tông đồ thế nào, Giáo hội vẫn đồng hành với chúng ta như thế".

Đi vào cụ thể nội dung chia sẻ của các giáo phận, chúng ta có thể xem qua địa chỉ http://giaophanmytho.net/giao-phan-my-tho/hop-mat-loan-bao-tin-mung-lien-giao-phan-my-tho-vinh-long-long-xuyen-can-tho-24821.html

Sau phần đúc kết của các tổ trước giờ bế mạc, Đức Cha Phêrô có vài tâm tình muốn chia sẻ:

Trước hết Ngài thể hiện lòng biết ơn quý cha và tất cả anh chị em hiện diện đã cho Ngài rất nhiều kinh nghiệm cũng như những sáng kiến liên quan tới xứ vụ loan báo tin mừng.

Thứ đến, Ngài chia sẻ về thêm về nguồn gốc khu trung tâm mục vụ, nơi mọi người đang hiện diện. Trước kia, khu đất này chính là đệ tử viện truyền giáo thánh Phaolô do sáng kiến của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền- Giám mục giáo phận Cần Thơ và Đức Giám mục GiuseTrần văn Thiện- giám mục giáo phận Mỹ Tho. Ngài muốn nhắc đến sự kiện này cho mọi người thấy thao thức truyền giáo loan báo tin mừng của các giám mục có từ xưa, cho miền đất không chỉ ở Mỹ Tho mà cho cả vùng đồng bằng sông cửu long. Hôm nay chúng ta ở đây, chia sẻ thao thức loan báo tin mừng ở các giáo phận, ngồi trên mảnh đất này để khơi nguồn thao thức loan báo tin mừng, để tiếp nối công việc của cha ông mình.

Sau cùng Ngài nói đến vai trò không thể thiếu của người giáo dân trong mọi sinh hoạt của giáo xứ, nhất là tạo nên sự thành công trong việc loan báo tin mừng.

Ngài kết thúc phần đúc kết bằng một hình ảnh rất cụ thể về người gieo giống trong tin mừng. Điểm nhấn mà Chúa Giêsu muốn nói tới là câu cuối "có hạt rơi vào đất tốt và sinh nhiều hoa trái". Điều mà Chúa muốn nói là: hãy gieo, cho dù rơi trên đá sỏi, vào bụi gai... nhưng chắc chắn sẽ có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả. Cho nên, người ra đi loan báo tin mừng là người phải mang trong mình tâm trạng của người gieo giống, gieo với tất cả niềm tin tưởng và niềm vui. Ngài còn mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, cả cuộc đời bom ba đi rao giảng tin mừng và kết thúc là bị treo trên thập giá, là sự cô đơn và xem như thất bại. Nhưng đến ngày hôm nay, tin mừng của Chúa được gieo vãi khắp nơi trên thế giới. Nhắc lại dụ ngôn này, để chúng ta chia sẻ cho nhau, dù có những khó khăn, thử thách... chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đồng hành với nhau, trở nên những người gieo giống trong niềm vui, tin tưởng, cậy trông, phó thác vì có Chúa đồng hành với chúng ta.

Với mong ước cánh đồng truyền giáo mỗi ngày càng lớn thêm trong tình yêu Thiên Chúa, buổi gặp gỡ lần này sẽ là nhịp cầu nối kết các giáo phận nơi đây, cùng chia sẻ đức tin, cùng đồng hành trên hành trình ra đi đến nhiều vùng đất mới.

Thư Ký Ban Loan Báo Tin Mừng

Giáo phận Mỹ Tho