27/09/2017
1884
Thông báo: Ngày Hành Hương Mẹ Fatima, 13.10.2017

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

THÔNG BÁO

Kính gởi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân và các Đoàn Thể.

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, vào ngày 13 tháng 10 tới đây Giáo phận có tổ chức ngày lễ hành hương mừng kính Đức Mẹ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận và sẽ do Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận phụ trách.

Kính mong quý cha, quý nam nữ tu sĩ, anh chị em giáo dân, đặc biệt các đoàn thể công giáo tiến hành trong giáo xứ tham dự đông đảo để mừng kính Đức Mẹ và xin Đức Mẹ phù hộ cho công việc LBTM trong giáo phận.

 

Chương trình cụ thể như sau :

14g00: Có mặt.

14g30: Chầu Mình Thánh Chúa và Lần hạt.

15g30: Nói chuyện của các đoàn thể CGTH với sứ mạng Loan báo Tin Mừng.

16g30 : Tập hát.

17g00 : Thánh Lễ bế mạc.

Kính mời.

 

Thay mặt Ban LBTM GP.Mỹ Tho

Lm.Phaolô Đặng Tiến Dũng

Trưởng ban

 

 

LƯU Ý: Xin các cha thông báo cho các hội đoàn trong giáo xứ mình, và khi đi lễ mặc đồng phục của đoàn thể mình.