20/11/2017
2125
Thông báo ngày hành hương của tu sĩ- chủng sinh Giáo phận

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN TU SĨ – CHỦNG SINH

 

THÔNG BÁO

NGÀY HÀNH HƯƠNG THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Ngày 01 tháng 12 năm 2017


 

Ban Tu sĩ – Chủng sinh và các Tu sĩ trong Giáo phận sẽ tổ chức Ngày hành hương thứ Sáu đầu tháng Mười Hai. Chúng con kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh, ứng sinh tìm hiểu ơn gọi và anh chị em giáo dân đến tham dự, cùng chia sẻ và cầu nguyện cho ơn gọi sống đời thánh hiến.

Chương trình cụ thể như sau:

 

16g00: Làm việc kính Lòng Chúa Thương Xót

16g30: Chia sẻ: “Tình hình ơn gọi và các thách thức trong hoạt động tông đồ”

17g15: Thánh lễ

 

Trân trọng,

 

Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo