01/11/2017
1603
Thông báo ngày hành hương của GĐPTTT
THÔNG BÁO VỀ NGÀY HÀNH HƯƠNG

HỘI ĐOÀN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG, 03.11.2017

 

Kính gửi: Quý Cha linh hướng và Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo phận Mỹ Tho.

Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, Anh chị em giáo dân và các đoàn thể Công giáo Tiến hành.

Theo lịch hành hương trong năm 2017 của Giáo phận Mỹ Tho, ngày thứ sáu đầu tháng 11, ngày 03 tháng 11 năm 2017 là ngày hành hương do Hội Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Giáo Phận tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận – Lễ Đài Lòng Chúa Thương Xót, 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

 

Chương trình cụ thể như sau:

14g00: Có mặt - Ổn định - Tập hát.

15g00: Lần chuỗi lòng Chúa thương xót.

15g30: Ban chấp hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu,  TGP. Sài Gòn nói chuyện với cộng đoàn về đề tài: “Cộng Đoàn Kitô Nhỏ - Tầm Nhìn Hướng Đến Của Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành”.

16g00: Giờ Thánh - Chầu Thánh Thể.

16g45: Nghỉ giải lao - Chuẩn bị Thánh lễ.

17g00: Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Chủ sự.

18g30: Cộng đoàn ra về.

Chúng con xin kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các thành viên Ban chấp hành các cấp, các đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Anh chị em giáo dân về tham dự ngày hành hương này.

Thay mặt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Giáo phận Mỹ Tho.


Augustino Võ Tấn Hoàng Việt      Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh

 

Trưởng Ban                                   Tổng linh hướng