28/07/2018
1731
Thông Báo: Khóa học Truyền Thông Giáo phận 2018
Ban Truyền Thông Xã Hội

Giáo Phận Mỹ Tho

 

 

 

Mỹ Tho, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KHÓA HỌC TRUYỀN THÔNG NĂM 2018

 

 

Kính gởi quí Cha, quí nữ tu và các học viên,

 

Ban Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho sẽ tổ chức Khóa học Truyền Thông năm nay cụ thể như sau:

 

1) Thời gian: Từ chiều Thứ Hai 30.07 đến sáng Thứ Bảy 04.08.2018

+ Đón tiếp từ 14g30 - 16g00 Thứ Hai 30.07

2) Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho, số 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

3) Nơi đăng ký: Văn Phòng Truyền Thông GP. Mỹ Tho, Trung Tâm Mục Vụ, số 23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0907 674777 (Cha Hải); 0908 543490 (Dì Tâm).

Email: ttxhgpmt@yahoo.com (VP.TTXH).

4) Hết hạn đăng ký: ngày 22.07.2018

 

Quý học viên nhớ mang theo laptop để thực hành trong lúc học.

 

TM. Ban Truyền Thông Giáo phận

Trưởng Ban

 

Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải