23/06/2018
1526
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2018

Giáo Phận Mỹ Tho

Ban Thánh Nhạc

THÔNG BÁO

v/v KHÓA BỒI DƯỠNG THÁNH NHẠC NĂM 2018

 

Kính thưa Quý Cha, Quý ca đoàn,

Được sự khuyến khích và cho phép của Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Ban Thánh Nhạc Giáo Phận sẽ tổ chức Khóa bồi dưỡng thánh nhạc năm 2018 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

- Thời gian: có mặt  lúc 11g00 ngày thứ hai (9/7/2018) đến sáng thứ bảy (14/7/2018)

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho (23 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang)

- Các môn học: Nhạc lý căn bản, Thanh nhạc (luyện giọng), Organ cơ bản và nâng cao

- Thời gian đăng ký: từ ngày đăng thông báo đến cuối ngày 2/7/2018. Số lượng tự do, không hạn chế (từ 14 tuổi trở lên)

Lưu ý: Các học viên học đàn xin mang đàn theo

 

Nơi đăng ký:

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nhạn

Email: nguyenvannhan661959@gmail.com

ĐT: (0272) 3826 789

Lm. Antôn Phạm Trần Huy Hoàng

Email: huyhoangas@gmail.com

ĐT: 0938 681 500

Lm. Phêrô Mai Văn Thượng (Cha quản lý TTMV)

Email: pheromaithuong@yahoo.com

ĐT: 0918 247 454

Kính xin Quý Cha cho phép và tạo điều kiện để các ca viên tham gia khóa bồi dưỡng thánh nhạc.

 

TM. BAN THÁNH NHẠC

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nhạn