17/06/2017
1412
Thông Báo: Khóa Bồi Dưỡng Thánh Ca 2017 

Giáo Phận Mỹ Tho

Ban Thánh Nhạc

THÔNG BÁO

v/v KHÓA BỒI DƯỠNG THÁNH CA NĂM 2017

 

Kính thưa Quý Cha, Quý ca đoàn, được sự khuyến khích và cho phép của Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Ban Thánh Nhạc Giáo Phận sẽ tổ chức Khóa bồi dưỡng thánh ca năm 2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận.

- Thời gian: có mặt  lúc 11g00 ngày thứ hai (10/7/2017) đến thứ sáng thứ bảy (15/7/2017)

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Tho

- Các môn học: Nhạc lý căn bản, Thanh nhạc (luyện giọng), Organ cơ bản và nâng cao

- Thời gian đăng ký: từ ngày đăng thông báo đến cuối tháng 6/2017. Số lượng tự do, không hạn chế (từ 14 tuổi trở lên).

Nơi đăng ký:

- Lm. Giuse Nguyễn Văn Nhạn

  Email: nguyenvannhan661959@gmail.com

  ĐT: (072) 3826 789

- Lm. Antôn Phạm Trần Huy Hoàng

  Email: huyhoangas@gmail.com

  ĐT: 0938 681 500

- Lm. Phêrô Mai Văn Thượng (Cha quản lý TTMV)

  Email: pheromaithuong@yahoo.com

  ĐT: 0918 247 454

Kính xin Quý Cha cho phép và tạo điều kiện để các ca viên tham gia khóa bồi dưỡng thánh nhạc.

TM. BAN THÁNH NHẠC

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nhạn