17/11/2020
1171
Lịch Chầu Mình Thánh Chúa của các giáo xứ và Dòng tu trong Giáo phận Mỹ Tho-Năm 2020


 

LỊCH CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA CỦA CÁC GIÁO XỨ - DÒNG TU

CẬP NHẬT 2020

 

Sau khi lãnh ý Đức Cha Phêrô, Ban Phụng Vụ chúng con sắp xếp lại các phiên Chầu Mình Thánh (chầu lượt) cho tất cả các giáo xứ giáo họ đang có các cha phụ trách vào các ngày Chúa nhật trong năm như sau:

 

 

 

STT

NGÀY

GIÁO XỨ PHỤ TRÁCH

1

Lễ Hiển Linh

Kinh Cùng

Hoà Định

2

CN I T.Niên

Nhật Tân

Long Quới

3

CN II TN

Thánh An Tôn

BÌnh Quân

4

CN III TN

Rạch Cầu

Mỹ Hạnh

5

CN IV TN

Tràm Chim

Fatima

6

CN V TN

Bình Tạo

Mỹ Long

7

CN VI TN

Cai Lậy

Trung Lương

8

CN VII TN

Thủ Thừa

An Thái Trung

9

CN I Mùa Chay

Kiến Văn

Tân Đông

10

CN II M.Chay

Hiệp Hoà

Tân An ĐT

11

CN III M.Chay

Bãi Chàm

Gò Đen

12

CN IV M.Chay

Tín Đức

Vàm Kinh

13

CN V M.Chay

Bến Lức

Hòa Hưng

14

CN Lễ Lá

Rạch Thiên

Mỹ Điền

15

CN Phục Sinh

Thủ Ngữ

Sông Xoài

16

CN II P.Sinh

Đông Hoà

Lập Điền

17

CN III P.Sinh

Cù Lao Tây

Cả Nổ

18

CN IV P.Sinh

Thạnh Trị

Tân Hội Trung

19

CN V P.Sinh

Bắc Hoà

Thánh Anrê

20

CN VI P.Sinh

Dòng MTG Mỹ Tho

Tân Long MT

21

CN VII P.Sinh

Tân An L.A.

Bói

22

CN Hiện Xuống

Cái Bè

Nước Trong

23

CN Chúa Ba Ngôi

Trà Đư

Vạn Phước

24

CN Mình Máu CKT

Thủ Đoàn

Ngũ Hiệp

25

CN SAU LỄ THÁNH TÂM

Tân Long ĐT

Bình Trưng

26

CN XIII TN

Ba Giồng

Phong Mỹ

27

CN XIV TN

Bằng Lăng

Thường Phước

28

CN XV TN

Bà Tồn

Vĩnh Hựu

29

CN XVI TN

Kinh Gãy

Kiến Bình

30

CN XVII TN

Long Định I

Nha Ràm

31

CN XVIII TN

Lương Hoà Hạ

An Bình

32

CN XIX TN

Hoà Bình M.T.

Giồng Cát

33

CN XX TN

Lương Hoà Thượng

Thánh Giuse

34

CN XXI TN

Chánh Toà Mỹ Tho

 

35

CN XXII TN

Cái Mây

Bà Từ

36

CN XXIII TN

Cồn Bà

Xoài Mút

37

CN XXIV TN

Bến Dinh

Vĩnh Hưng

38

CN XXV TN

Mỹ Quí

Kim Sơn

39

CN XXVI TN

An Long

Gò Da

40

CN XXVII TN

Long Định II

Nhị Mỹ

41

CN XXVIII TN

Cao Lãnh

An Đức

42

CN XXIX TN

Mỹ Trung

Thới Sơn

43

CN XXX TN 

Dòng Phaolô Mỹ Tho

Thuộc Nhiêu

44

CN XXXI TN

Mộc Hoá

Cái Thia

45

CN XXXII TN

Chợ Cũ Mỹ Tho

Thánh Tâm ĐT

46

CN XXXIII TN

Tân Hiệp

Mỹ An

47

CN XXXIV TN

Văn Hiệp

Tân Phong

48

CN I Mùa Vọng

Tân Phước

Tràm Mù

49

CN II M.Vọng

Đức Hoà

Bến Siêu

50

CN III M.Vọng

Cần Giuộc

Chợ Bưng

51

CN IV M.Vọng

Gò Công

Hòa Bình ĐT

52

CN SAU LỄ GS

Nữ Vương Hoà Bình

Tân Hồng

 

 

                                                                  TM Ban Phụng Vụ, ngày 13 tháng 11 năm 2020

                                                                                           Lm Trưởng Ban

 

                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                     Phaolô Trần Chí Thanh

Chấp thuận của Đức Giám Mục giáo phận

                     (đã ký)

  

       + Phêrô Nguyễn Văn Khảm