21/01/2019
3427
Hạt Mỹ Tho: Thông báo tĩnh tâm linh mục và hành hương Thứ Sáu đầu tháng 02 

THÔNG BÁO

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2019

Kính gởi: Quý cha trong Hạt Mỹ Tho

 

Kính thưa quý cha,

Con xin thông báo đến quý cha 2 việc sau đây:

1. Ngày tĩnh tâm tháng 2:

(Thứ năm 31.01.2019, nhằm ngày 26 Tết)

Cha Tổng Đại Diện đã xin ý Đức Cha Phêrô và đã thống nhất như sau:

- Các cha trong 3 tỉnh sẽ tĩnh tâm tháng 2 chung với nhau tại Trung tâm Mục vụ vào ngày thứ năm, 31 tháng 01 năm 2019 (tức ngày 26 Tết)

- Xin các cha có mặt lúc 9 giờ, sau đó nghe giảng, Chầu Thánh Thể, và cơm trưa chúc Tết Đức cha.

 

2. Ngày hành hương thứ 6 đầu tháng 2 của Hạt Mỹ Tho:

(Ngày 01.02.2019, nhằm ngày 27 Tết)

- Xin các cha hướng dẫn giáo dân đi đến “Trung tâm hành hương Các thánh Tử đạo tại Ba Giồng”, có mặt lúc 13g00.

- Sau đó trở về “Trung tâm mục vụ”, có mặt lúc 15g00.

- Lần chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa.

- 17g00: Đức cha cử hành thánh lễ.

 

Lưu ý:

- Xin quý cha cho biết số người tham dự với con hoặc với cha sở Ba Giồng để lo việc tiếp đón cho chu đáo.

- Đăng ký trễ nhất là ngày tĩnh tâm tháng 2 tại TTMV.

Xin quý cha cố gắng tham dự và kêu gọi giáo dân tham dự đông đủ, dù biết rằng mọi người đang bận rộn chuẩn bị Tết.

Con xin cám ơn quý cha.

Kính chào quý cha.

 

Lm. Giacôbê Hà Văn Xung.

Hạt trưởng