11/09/2018
1580
GĐPTTT: Thư mời ngày hành hương kính Các Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng
Giáo phận Mỹ Tho

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm CGS 

THƯ MỜI

THAM DỰ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TẠI BA GIỒNG

 

 

 

Kính gởi: - Quý Cha linh hướng GĐPTTTCGS và quý Cha

thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Mỹ Tho

- Quý Tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng tu

- Quý Thành viên BCH các cấp và toàn thể Đoàn viên

GĐPTTTCGS thuộc các xứ đoàn trong Gp. Mỹ Tho

 

Được sự cho phép của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và Cha Tổng Linh Hướng GĐPTTTCGS Việt Nam. Đồng thời, căn cứ Thông báo số 02/2018/BCH của BCH GĐPTTTCGS VN.

BCH GĐPTTTCGS Giáo phận Mỹ Tho kết hợp BCH GĐPTTTCGS VN, tiến hành tổ chức Ngày hành hương Năm thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc phạm vi Giáo tỉnh Sài Gòn.

Nay BCH GĐPTTTCGS Giáo phận Mỹ Tho trân trọng kính mời: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thành viên BCH các cấp và toàn thể đoàn viên GĐPTTTCGS thuộc các Xứ đoàn trong Giáo phận Mỹ Tho về tham dự ngày Hành hương năm Thánh tại: Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng, Ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, H. Châu Thành, Tiền Giang.

Thời gian: Lúc 08g00, Thứ sáu 21 tháng 09 năm 2018.

 

Trân trọng kính mời

TM.GĐPTTTCGS Giáo Phận Mỹ Tho

 

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh                 Ô. Augustinô Võ Tấn Hoàng Việt

 

            Tổng linh hướng                                           Trưởng ban

 

 

 

 

Chương trình

NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

 

08g00: Đón tiếp.

08g30: Khai mạc.

09g00: Giới thiệu về 117 vị Thánh tử đạo VN do Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, LM. Tổng linh hướng GĐPTTTCGS Việt Nam.

09g15: Giới thiệu về 27 vị Thánh tử đạo tại Ba Giồng, thuộc Giáo phận Mỹ Tho do Cha Phaolô Trần Kỳ Minh, LM. Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho.

09g30: Đại diện Cộng đoàn đi viếng phần mộ 27 vị anh hùng tử đạo.

10g30: Tập hát - Chuẩn bị Thánh lễ.

11g00: Thánh lễ đồng tế kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế.

12g00: Dùng cơm hiệp thông.

12g30: Kết thúc.