24/06/2019
1147
Ban Giáo lý thông báo: Công nhận giáo lý viên cấp 1 của giáo phận

 

GIÁO PHẬN MỸ THO

     BAN GIÁO LÝ

THÔNG BÁO

(V/v công nhận giáo lý viên cấp 1 của giáo phận)

 

Kính gởi quý cha và anh chị em.

Theo quy định của ban giáo lý chúng con : sau khi anh chị em đã tham gia các kỳ thi sát hạch giáo lý viên cấp 1 tại giáo hạt, nếu kết quả là đạt yêu cầu và sau ít là 1 năm cộng tác với công việc huấn giáo tại giáo xứ, Ban Giáo Lý chúng con sẽ chính thức công nhận các anh chị em ấy là Giáo Lý Viên Cấp I của giáo phận Mỹ Tho. Sau các kỳ thi tại các giáo hạt trong hơn một năm qua và với sự chứng nhận của các cha sở liên hệ,

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN MỸ THO

CÔNG NHẬN CÁC ANH CHỊ EM CÓ TÊN SAU ĐÂY

 LÀ GIÁO LÝ VIÊN CẤP I CHÍNH THỨC CỦA GIÁO PHẬN

 

STT

TÊN THÁNH-HỌ-TÊN

SINH

GIÁO XỨ

GIÁO HẠT

1

Anna Mai Thi

ÂN

2001

Thiên Phước

CAO LÃNH

2

Têrêsa Nguyễn Ngọc Bích

HUYỀN

2001

Thiên Phước

3

Giuse Võ Quốc

TRUNG

2001

Thiên Phước

4

Đa-minh Hà Minh

TIẾN

2001

Thiên Phước

5

Phêrô Lê Hoàng

1999

Thiên Phước

6

Phêrô Huỳnh Quốc

THỊNH

2002

Thánh Anrê

CÙ LAO TÂY

7

Phêrô Nguyễn Thiện

CHÍ

2002

Thánh Anrê

8

Antôn Phan Văn

KHANH

2000

Thánh Anrê

9

Clara Nguyễn Thị Kim

CHI

2003

Bãi Chàm

10

Philipphê Dương Minh

MẪN

2003

Bãi Chàm

11

Phêrô Nguyễn Quốc

KIỆT

2001

Bãi Chàm

12

Maria Trương Thị Mỹ

ANH

2000

Bến Dinh

13

Đa-minh Lê Ngọc

SƠN

1994

Bến Dinh

14

Phêrô Đỗ Chí

CÔNG

2003

Bến Dinh

15

Maria Phạm Thụy Huyền

TRÂN

2001

Bến Dinh

16

Maria Phan Thị Mộng

TUYỀN

2000

Bến Dinh

17

Đa-minh Saviô Lê Thanh

HÙNG

2003

Bến Dinh

18

Nicôla Lê Quốc

DUY

2002

Bến Dinh

19

Matthêo Lê Hoàng Thiên

PHÚC

2003

Chánh Tòa

MỸ THO

20

Maria Phạm Minh

PHƯƠNG

2004

Chánh Tòa

21

Maria Nguyễn Ngọc Khánh

THY

2004

Chánh Tòa

22

Phêrô Nguyễn Lê Gia

HƯNG

2002

Chánh Tòa

23

Giuse Lê Trần Quốc

BẢO

2003

Chánh Tòa

24

Maria Triệu Xuân

NGHI

2005

Chánh Tòa

25

Anna Võ Thị Mỹ

TUYỀN

2001

Chánh Tòa

26

Anna Võ Ngọc Quế

TRÂN

2005

Nữ Vương HB

27

Phaolô Bùi Tấn

PHÁT

2003

Nữ Vương HB

28

Maria Mai Huỳnh Anh

THƯ

2004

Nữ Vương HB

29

Maria Nguyễn Thị Ngọc

DIỄM

1989

Nữ Vương HB

30

Maria Lê Bảo

TRÂN

1996

Chợ Cũ

31

Đa-minh Lê Nhựt

THÀNH

1995

Chợ Cũ

32

Anrê Nguyễn Ngọc

HUY

2001

Chợ Cũ

33

Anna Huỳnh Thụy Minh

ANH

1998

Chợ Cũ

34

Anê Trần Ngọc Thiên

NGÂN

2003

Chợ Cũ

35

Maria Võ Thị Mỹ

HẠNH

2004

Chợ Cũ

36

Giuse Đoàn Quốc

HUY

2003

Chợ Cũ

37

Antôn Trần Hoàng

DUY

2003

Chợ Cũ

38

Têrêsa Nguyễn Thanh

TÂM

2001

Thủ Ngữ

39

Maria Huỳnh Lê Phương

DUNG

2002

Thủ Ngữ

40

Antôn Nguyễn Quốc

ĐẠT

2003

Thủ Ngữ

41

Phêrô Phạm Phương

TRIỀU

2002

Thủ Ngữ

42

Mad. Châu Thì Thùy

NGÂN

2001

Thủ Ngữ

43

Maria Nguyễn Huỳnh Lan

ANH

2001

Thủ Ngữ

44

Mad. Nguyễn Hạ

VY

2001

Thủ Ngữ

45

Antôn Đỗ Nhựt

HƯNG

2001

Thủ Ngữ

46

Anna Nguyễn Ngọc Trâm 

ANH

2001

Thủ Ngữ

47

Gioakim Phanx. Trang Đoâng

KHOA

1997

Thủ Ngữ

48

Cécile Dương Nguyễn Thảo

GIANG

1999

Thủ Ngữ

49

Giuse Nguyễn Khánh

DUY

1998

Thủ Ngữ

50

Têrêsa Nguyễn Trần Ngọc

QUYỀN

1997

Cồn Bà

51

Isave Nguyễn Thị Mỹ

TIÊN

1994

Ba Giồng

CÁI  BÈ

52

Maria Lê Thị Thúy

KIỀU

2000

Ngũ Hiệp

53

Gioan M. Vianey Lưu Thanh

NHÃ

1997

Ngũ Hiệp

54

Maria Nguyễn Thị Phương

UYÊN

1995

Long Định 1

55

Giuse Lê Vũ Quốc

ANH

2001

Long Định 1

56

Giuse Bùi Quốc

THIỆN

2000

Long Định 1

57

Maria Đào Đoàn Anh

THƯ

2001

Long Định 1

58

Phanxicô Bùi Thanh

PHONG

1999

Long Định 1

59

Maria Lê Thị Thùy

DUNG

2001

Long Định 1

60

Matta Ngô Bạch Ngọc

NGÂN

1996

Tân Hiệp

 

 

 

                                                                                            Mỹ Tho, ngày 15 tháng 5 năm 2019

                                                                                          T.M. Ban Giáo Lý Giáo Phận Mỹ Tho

                                                                                                 L.M. Giuse Trần Thanh Long