12/09/2020
2325
Giới thiệu bài hát mới “MẸ ƠI!” đã được Đức Cha Phêrô Imprimatur.

 


 

GIÁO PHẬN MỸ THO

BAN THÁNH NHẠC

 

Mỹ Tho, ngày 12/9/2020

 

THÔNG BÁO

v/v GIỚI THIỆU BÀI HÁT MỚI

 Kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ, và Quý Ca Trưởng,

 

Con xin giới thiệu bài hát mới “MẸ ƠI!” đã được Đức Cha Phêrô Imprimatur.

Chúng ta được sử dụng bài hát này trong phụng vụ - hát lúc Kết Lễ; cũng như suy niệm, cầu nguyện.

Con xin cám ơn Quý Cha, Quý tu sĩ, và Quý Ca Trưởng.

 

Lm. Antôn PHẠM TRẦN HUY HOÀNG

Trưởng Ban Thánh Nhạc Gp. Mỹ Tho

Bấm vào đây để tải file PDF về từ Drive