31/12/2018
1889
Tuần Lễ sau Lễ Thánh Gia_Sống Lời Chúa hằng ngày_Lm Giuse Minh


 

NGÀY 02-01-2019

“NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI

VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA”

(Ga 1,19-28)

 

Hai nhóm người đến với Thánh Gioan Tẩy Giả để kiểm tra lý lịch của Ngài: một là các tư tế thiên về chính trị, muốn thăm dò ảnh hưởng của Ngài với dân chúng; hai là người biệt phái, nghi ngờ Thánh Gioan có thể là Đấng Mêsia thiên hạ đợi trông.

Câu hỏi thứ nhất họ đặt ra “Ông là ai?”. Họ không nói thẳng ông có phải là Đấng Mêsia không? Nhưng ngầm nói lên điều đó. Bởi vì phép rửa của Gioan cho họ liên tưởng tới thời đại Đấng Mêsia.

Câu hỏi thứ hai, họ nêu đích danh Êlia “Ông có phải là Êlia không?”. Nêu lên câu hỏi này, họ đã dựa vào lời ngôn sứ Malaki: “Trước khi ngày cao cả kinh khiếp Chúa đến, ta sẽ cử tiên tri Êlia đến cùng các người” (Ml 3,23). Cung cách bên ngoài của Thánh Gioan: mặc áo lông thắt dây da, cũng làm cho họ liên tưởng tới Êlia (2V1,8).

Câu hỏi thứ ba nêu lên thắc mắc: “Ông có phải là vị ngôn sứ không?”. Vị ngôn sứ ở đây ám chỉ trong Đệ Nhị Luật “ngay trong dân tộc ngươi, giữa đồng bào ngươi, Chúa sẽ gây dựng cho ngươi một vị ngôn sứ như Ta” (Đnl 18,15-18).

Cả ba câu hỏi đặt ra, Gioan Tẩy Giả đều thẳng thắn tuyên bố: bản thân ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là ngôn sứ Êlia mà người Do Thái từng mong đợi, cũng không phải là vị ngôn sứ nói đến trong Đệ Nhị Luật. Nhưng “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa đường cho ngay thẳng để Đức Chúa đi như ngôn sứ Isaia đã loan báo”. Nhưng Đấng Mêsia “Đấng Thiên Sai” này không đúng với mẫu người họ mong đợi. Bởi vậy họ chất vấn lại ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi chỉ rửa anh em bằng nước”. Nghĩa là chỉ để khai tâm, chuẩn bị cho phép rửa trong Thánh Thần. Phép rửa này sẽ được thực hiện do Đấng đang ở giữa các ông, nhưng các ông không biết Người.

Gioan Tẩy Giả không nhận mình là ngôn sứ, nhưng thực chất là vị ngôn sứ cao cả hơn mọi ngôn sứ, vì đã chỉ cho người thời đại Đấng Cứu Thế. Vì là ngôn sứ, nên Ngài có nhãn quan khác với nhãn quan mọi người. Ngài thẳng thắn lên án bất công trong xã hội. Chính do những phản kháng này, Ngài đã phải đổ máu, chung vận mệnh như những ngôn sứ đi trước Ngài.

Một điểm đặc biệt nữa trong đời Ngài là thực hiện sứ mệnh giới thiệu và làm chứng trong cung cách đầy khiêm tốn: “Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, tôi đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel và tôi không xứng đáng cởi quay dép cho Người”.

Noi gương Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cũng phải là chứng nhân cho Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày. Họ cũng phải theo con đường mà Gioan Tẩy Giả đã đi, để điều họ làm chứng trở nên đáng tin. Về điểm này, Cha Teilhard de Chardin đã ví von rất sống động: “Khi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Kitô”.

Sống như Gioan Tẩy Giả là trong tâm ta phải rực sáng lửa yêu thương, trong trí ta phải vang lên tiếng gọi lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ, để mọi người đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

NGÀY 03-01-2019

“TÔI ĐÃ THẤY VÀ LÀM CHỨNG RẰNG:

NGƯỜI LÀ ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN”

Ga 1,29-34

 

Giữa dòng người chen lấn nhau xuống sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa để tỏ lòng sám hối, thì Chúa Giêsu đi lẫn vào giữa họ xin Gioan làm phép rửa cho mình. Chẳng ai nhận ra Ngài, ngoại trừ Gioan được mặc khải đã lên tiếng giới thiệu cho dân chúng: “Chính Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi; ngươi thấy Thần Khí ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Và Gioan đã chỉ vào Đức Giêsu mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”.

Hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ vốn như con chiên bị dẫn đến lò sát sinh và câm lặng trước kẻ xén lông. Chính vì những đức tính này, qua một hình thức có tính cách biểu tượng, người ta đặt tội lỗi lên “con chiên” để hiến dâng cho Thiên Chúa như một lễ vật toàn thiêu, để xóa tan bóng đen tội lỗi. Cũng thế, Đức Giêsu Chiên Thiên Chúa sẽ đến khử trừ tội lỗi trần gian. Tội lỗi vốn được hình tượng hóa trong tư tưởng bài tự ngôn của Gioan bằng bóng đen tối tăm. Và Đức Giêsu là ánh sáng bừng lên giữa màn đêm tăm tối ấy để sửa chữa lại tất cả những tàn phá mà tội lỗi đã mang vào thế gian.

Hình ảnh “Chiên Thiên Chúa” còn gợi nhớ tới “Chiên Vượt Qua” (Xh 12). Vào ngày Lễ Vượt Qua, người Do Thái ăn thịt chiên con để tưởng nhớ cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai Cập khi xưa. Đức Giêsu trong Lễ Vượt Qua, đã vượt qua từ cõi chết vào đời sống phục sinh, trở thành “Con Chiên Hiến Tế” để cứu chuộc nhân loại.

Như thế, Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến để xóa tội trần gian và là ánh sáng muôn dân, nhờ Ngài mà muôn dân được đón nhận ơn cứu độ.

Sứ mệnh giới thiệu này, Gioan Tẩy Giả đã thực hiện tròn đầy để chỉ lối cho mọi người con đường đi tới Chúa Kitô. Con đường này là thành tâm thống hối và lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần.

Phép rửa của Gioan như chính ông xác nhận, chỉ rửa bằng nước. Tác dụng của nó chỉ để chuẩn bị cho phép rửa trong Thánh Thần: phép rửa này mới đủ hiệu năng tha thứ và tái sinh con người trong cuộc sống mới.

Vì thế mỗi người chúng ta cũng phải rập theo khuôn mẫu của Đức Kitô Chiên Thiên Chúa, bằng cách là mang lấy gánh nặng cho nhau. Vì thế, luôn biết mở rộng cõi lòng để sống quảng đại với anh chị em của mình; đẩy xa những tị hiềm, ganh ghét, xấu xa, ích kỷ, bất công,… có khi ngay trong gia đình hay trong một cộng đoàn giáo xứ; góp phần làm vơi nhẹ đi những đau khổ, đem lại nếp sống yên ổn và hạnh phúc cho người khác, là dấu chứng chúng ta thực sự tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đấng đã đến, đang đến và sẽ trở lại trong vinh quang.

Mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ, ngay trước khi rước lễ, chủ tế đưa Bánh Thánh cho ta thấy và đọc “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, lúc đó chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến tế vì nhân loại chúng ta. Và khi rước lễ chính là hiệp thông vào thân mình của Ngài bị nộp, và máu Ngài đã đổ ra, chúng ta cũng có nhiệm vụ dấn thân phục vụ và yêu thương mọi người, để cũng như Gioan Tẩy Giả, chúng ta vừa là người giới thiệu, vừa là chứng nhân cho Đấng đã chết và sống lại để ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Ước gì trong Thánh Lễ hôm nay, mỗi người chúng ta thật sự đón nhận Đức Giêsu vào lòng để được ơn thứ tha tội lỗi và được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta không ngừng qui chiếu cách sống của mình vào Đức Giêsu, và góp phần giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen

 

 

 

 

 

NGÀY 04-01-2019

“HỌ ĐÃ ĐẾN VÀ XEM CHỖ NGƯỜI Ở

VÀ Ở LẠI VỚI NGƯỜI NGÀY HÔM ẤY”

(Ga 1,35-42)

 

Sau khi được thầy mình là Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là “Con Chiên Thiên Chúa”; hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả là Anrê và Gioan liền đi theo Chúa Giêsu. Có lẽ Đức Giêsu đã nghe thấy bước chân của họ đạp lên sỏi đá phía sau Ngài, nên Ngài quay lại hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Câu hỏi hơi lạ, vì các ông đang đi theo mà Đức Giêsu lại hỏi về “đi tìm”; câu trả lời của các ông cũng lạ nữa, vì không phải trả lời, nhưng là một câu hỏi khác “Thưa Rabbi, Thầy ở đâu?”. Đức Giêsu đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến xem và ở lại với Người. Ở đây, Tin Mừng Gioan là một bản tường thuật về hành trình ơn gọi. Ơn gọi được khơi gợi lên từ một người giới thiệu: Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho Gioan và Anrê; Anrê lại giới thiệu Chúa Giêsu cho anh mình là Simôn Phêrô: “Chúng tôi đã gặp được Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô”.

Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nhìn Simôn và nói: “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha, tức là Phêrô”.

Hành trình ơn gọi được trình bày qua những bước tiến: tìm kiếm, bước theo, và ở lại là những thái độ cốt yếu của tình yêu.

“Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38) đây là lời chất vấn đầu tiên Đức Giêsu dành cho những môn đệ đầu tiên của Ngài. Đi theo Đức Giêsu, người ta phải định hướng cuộc đời mình. Nơi Đức Giêsu họ phải tìm thấy điều gì đó, nhờ đó cuộc dấn thân mới không trở nên hời hợt, vô ích.

Thật đáng ngạc nhiên! Vì sau khi nhìn thấy hai môn đệ của Gioan đi theo mình, Đức Giêsu không khẳng định hay hứa hẹn ban một điều gì; ngược lại, Người lại chất vấn các ông theo kiểu:

Bạn tìm gì khi theo tôi?

Đâu là ước vọng của bạn?

Đâu là ý nghĩa bạn gán cho cuộc sống của bạn?

Cõ lẽ sự chất vấn này Ngài cũng dành cho tất cả những ai đi theo làm môn đệ Ngài, xưa cũng như nay. Sự chất vấn này mở ra một cuộc đối thoại giữa Ngài với những ai đi theo Ngài. Đây là cuộc đối thoại, tìm kiếm đưa người tin ngày càng tiến sâu vào tương quan gắn bó sâu xa với Ngài. Đức tin tự bản chất là một hành trình tìm kiếm với câu hỏi khắc khoải triền miên: “Lạy Chúa, Ngài là ai?”. Tuy Chúa hằng mạc khải, bày tỏ dung nhan yêu thương của Ngài cho con người, nhưng vì Ngài là Đấng siêu việt, nhiệm mầu, nên con người vẫn hoài khiêm tốn nhìn nhận mình không bao giờ biết Thiên Chúa hoàn toàn, không bao giờ biết chương trình Ngài dành cho đời mình cách trọn vẹn. Nhờ vậy, người tin sống thái độ phó thác vào Thiên Chúa cách tuyệt đối.

“Đến mà xem” (Ga 1,39), Đức Giêsu không ngần ngại mời tất cả những ai bước theo Ngài: “Đến mà xem”. Đến với Đức Giêsu không phải là cuộc đi xem triển lãm, một lễ hội, mà là một cuộc dấn thân vào tương giao tình yêu. Sự dấn thân này được diễn tả cách mạnh mẽ qua các động từ được đặt kề nhau, theo tiến trình ngày càng mạnh mẽ hơn, đó là: “Tìm, Theo, Ở Lại”. Đây quả là một sự diễn tả bản chất của người môn đệ Đức Giêsu. Người môn đệ đích thực của Đức Kitô phải là người không ngừng tìm kiếm sự hiện diện của Ngài giữa lòng nhân thế, để không ngừng bước theo Ngài, hành xử như Ngài, yêu Cha trên trời và yêu anh em nhân loại như Ngài, nghĩa là yêu đến hiến mạng sống mình. Hơn thế nữa, người môn đệ còn phải biết dành thời giờ để ở lại với Người, một sự kết hợp sâu xa với Ngài trong cầu nguyện, trong việc lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để đến một lúc nào đó, họ có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống không còn là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Lạy Chúa, trên trái đất này, chúng con là đôi tay, là tiếng nói, là trái tim của Chúa. Xin cho chúng con trở nên những người nhiệt thành giới thiệu Đức Kitô cho thế giới hôm nay. Amen

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho