19/05/2018
425
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm. Trầm Phúc 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa: Ga 20,19-23

 

Thánh Luca tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, 50 ngày sau khi Chúa phục sinh, trong phần đầu của sách Công Vụ Tông đồ. Thánh Gioan lại cho rằng Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ ngay sau khi sống lại, như đoạn Tin Mừng chúng ta đọc trong ngày lễ hôm nay. Điều nầy không quan trọng vì thánh Gioan đã nói về Thánh Thần trong nhiều lúc khác nhau mà quan trọng nhất là khi Chúa tắt thở trên thập giá. Ngài không nói là Chúa tắt thở mà nói Ngài gục đầu xuống và trao phó Thần Khí. Một chi tiết mà nhiều người không để ý. Trao phó Thần Khí có thể hiểu là trao ban Thánh Thần, vì theo Gioan thì Thánh Thần tiếp nối ngay công việc của Chúa Giêsu ngay khi Ngài tắt thở. Lần thứ hai, Chúa Giêsu ban Thánh Thần khi hiện ra với các môn đệ: “Ngài thổi hơi trên các ông và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Chúng ta không thể nói hết về Chúa Thánh Thần vì Ngài là tất cả trong lịch sử loài người từ lúc sáng tạo đến cuối cùng trong sách Khải Huyền khi Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến”.

Ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến một vài khía cạnh mà đoạn Tin Mừng gợi lên để cầu nguyện thôi. Thánh Gioan mô tả Thánh Thần như hơi thở của Chúa Giêsu: “Ngài thổi hơi trên các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Hơi thở tức là sự sống, ngụ ý muốn nói rằng Thánh Thần là sự sống của mọi người. Thánh Luca thì xem Thánh Thần như ngọn gió mạnh thổi vào nhà các Tông đồ vừa là ngọn lửa đổ trên đầu các ông. Thánh Thần Chúa mượn những dấu hiệu hữu hình để tỏ mình cho chúng ta là những con người vật chất. Ngài cũng cho chúng ta hiểu rằng, Ngài là một sức mạnh như cơn gió và Gioan cũng đã ghi lại: “Gió muốn thổi đi đâu thì thổi”. Ngài không lệ thuộc vào trần gian, không có gì có thể ngăn cản Ngài. Và Ngài biến đổi, canh tân mọi sự. Ngài đến trên các Tông đồ và biến đổi họ từ những con người nhát đảm và còn nặng những ước mơ trần gian, thành những con người can đảm đến nỗi dám bước ra làm chứng cho Chúa mà không e sợ một quyền lực nào. Chúa Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ để truyền ban sự sống Thánh Thần cho các ông và nhờ đó, các ông được biến đổi hoàn toàn. Và Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Đây là lúc các Tông đồ trưởng thành trong đức tin và có thể đảm nhiệm công việc của Ngài.

Thánh Thần cũng được xem như Đấng ban ơn tha thứ. Sau khi thổi hơi trên các Tông đồ, Chúa nói: “Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha. Anh em cầm tội ai, người ấy bị cầm”. Chúa Giêsu trao quyền xét xử cho Giáo Hội và cho đến hôm nay, Giáo Hội vẫn dùng quyền đó để cứu vớt các linh hồn. Các linh mục, nơi tòa giải tội tha thứ cho hối nhân là do quyền lực của Chúa Thánh Thần. Ơn tha thứ chính là hiệu quả của cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần sử dụng kho tàng vô giá đó để thánh hóa mọi kẻ tin, trong số đó có chúng ta. Nhờ ơn tha thứ, chúng ta được đổi mới và tiến bước trên con đường theo Chúa và làm chứng cho Chúa trước mặt thế gian.

Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là nguồn mạch sự sống và là nguồn ơn tha thứ. Ngài luôn hoạt động trong Giáo Hội, trong mọi người, trong mỗi người chúng ta, biến chúng ta thành những nhân chứng can đảm của Chúa. Không có gì tốt trên trần gian nầy mà không do Thánh Thần. Chúng ta đang sống trong Thánh Thần. Chung quanh chúng ta, mọi vật đều nói lên sự hiện diện của Ngài. Từng bông hoa nhỏ, từng làn gió mát, mặt trời và tinh tú… mọi sự là do Thánh Thần sáng tạo và cuộc sáng tạo luôn tiếp tục từng giây phút. Cho đến tận thế, Ngài tiếp tục hoạt động. Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết nhận ra Ngài, nhận ra những hoạt động của Ngài để cùng Ngài loan báo tình yêu Chúa cho mọi người, làm nhân chứng cho tình yêu. Sở dĩ, những hoạt động hay cố gắng của chúng ta không mang lại kết quả vì chúng ta thiếu ơn Thánh Thần. Chúng ta chỉ hoạt động theo ý chúng ta hay với sức riêng của mình mà quên cộng tác với Thánh Thần, vì chỉ có Ngài mới soi sáng và hướng dẫn mọi sự. Các Tông đồ hay các thánh đã thành công vì các ngài làm việc dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và nhờ đó, chúng ta mới biết cầu nguyện là gì và được Chúa Cha ưng nhận.

Hơn nữa, chính Thánh Thần ban cho chúng ta một của ăn có sức nuôi dưỡng tâm hồn khiến chúng ta không mõi mệt làm chứng cho Chúa đó là Mình Máu Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, chúng ta thấy linh mục đặt tay lên bánh rượu và cầu xin Thánh Thần Chúa thánh hóa và biến thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Đó là của ăn cần thiết cho những ai muốn làm chứng nhân của Thiên Chúa Tình Yêu. Không ăn lấy Mình Thánh Chúa, chúng ta sẽ kiệt sức giữa đường, chúng ta không thể đủ can đảm để trở thành chứng nhân, vì Chúa Giêsu đã chọn chúng ta: “Anh em hãy là nhân chứng của Thầy”. Và chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn vì Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho